Az új elnök után új alelnökeit és kvesztorait is megválasztotta az Európai Parlament kedden. Az egyik új tisztségviselő Fazakas Szabolcs.

Az új elnök után új alelnökeit is megválasztotta az Európai Parlament kedden.

Az alelnökök helyettesítik az Európai Parlament elnökét. Emellett az elnökkel együtt tagjai az EP elnökségének. Az elnökség az Európai Parlament szabályszerű működéséért felelős szerv. Hatáskörébe tartozik az EP előzetes költségvetésének elkészítése és a hivatali, személyzeti és szervezeti kérdések rendezése.

Mivel a betöltendő posztok számával megegyező jelölt volt, a képviselők közfelkiáltással fogadták el az alelnökök névsorát. Ezt követően az EP az alelnökök sorrendjéről szavazott. A 696 leadott és érvényes szavazat alapján az alelnökök sorrendje a következő (a nevek mellett a rájuk leadott szavazatok száma).

 • Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (néppárti, görög) 322
 • Alejo Vidal-Quadras (néppárti, spanyol) 300
 • Gérard Onesta (zöldpárti, francia) 285
 • Edward McMillan-Scott (néppárti, brit) 274
 • Mario Mauro (néppárti, olasz) 262
 • Miguel Angel Martinez Martinez (szocialista, spanyol) 260
 • Luigi Cocilvo (liberális, olasz) 234
 • Mechthild Rothe (szocialista, német) 217
 • Luisa Morgantini (GUE/NGL, olasz) 207
 • Pierre Moscovici (szocialista, francia) 207
 • Manuel Antonio dos Santos (szocialista, portugál) 193
 • Diana Wallis (liberális, brit) 192
 • Marek Maciej Siwiec (szocialista, lengyel) 180
 • Adam Bielan(UEN, lengyel) 128

Az EP az elnök és az alelnökök mellett megválasztotta a hat kvesztort is. Õk a képviselőket közvetlenül érintő hivatali, pénzügyi kérdésekkel foglalkoznak, és részt vesznek az EP elnökségének ülésein is. Az egyik új tisztségviselő Fazakas Szabolcs.

A kvesztorok (hivatalos írásmóddal, latinosan: quaestor) az Európai Parlament elnökségének iránymutatásait követve a képviselőket közvetlenül érintő igazgatási és pénzügyi feladatokat látnak el.

Az EP elnökségének tanácsadóként tagjai a kvesztorok is. (Az elnökség a parlament elnökéből és a tizennégy alelnökből áll, és az Európai Parlament szabályszerű működéséért felel. Hatáskörébe tartozik az EP előzetes költségvetésének elkészítése és a hivatali, személyzeti és szervezeti kérdések rendezése.)

A hat kvesztor megbízatása – akárcsak a többi tisztségviselőé – két és fél évre szól.

Rendes körülmények között havonta egyszer ülnek össze. Feladatuk a képviselőket közvetlenül érintő hivatali és pénzügyi kérdések kezelése, például annak biztosítása, hogy a szükséges felszerelések és szolgáltatások az EP-képviselők rendelkezésére álljanak.

Mivel a betöltendő posztok számával megegyező jelölt volt, a képviselők közfelkiáltással fogadták el a kvesztorok névsorát. Ezt követően az EP külön szavazott a posztot betöltők sorrendjéről. A 653 leadott és érvényes szavazatból a jelöltek a következő számú szavazatokat kapták:

 • James Nicholson (néppárti, brit) 334
 • Astrid Lulling (néppárti, luxemburgi) 298
 • Mia de Vits (szocialista, belga) 285
 • Ingo Friedrich (néppárti, német) 280
 • Fazakas Szabolcs (szocialista, magyar) 267
 • Jan Mulder (liberális, holland) 265

Fazakas Szabolcs az elmúlt két és fél évben az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrzési bizottságának elnöke volt.