AZ EKB döntése szerint a közösségi joggal ellentétes a lengyel jövedéki adó annyiban, amennyiben az jobban terheli a két évnél idősebb, valamely másik tagállamból behozott használt gépjárműveket, mint azokat, amelyeket Lengyelországban helyeztek forgalomba.

Egy 2004-es lengyel törvény* értelmében a jövedéki adó a más tagállamokból származó használt járművek beszerzésére alkalmazandó, azonban a Lengyelországban már forgalomba helyezett használt járművek megszerzésére nem vonatkozik, mivel azokra eredeti forgalomba helyezésükkor már kivetették. Az új vagy két évnél fiatalabb autók esetén a jövedéki adó mértéke a hengerűrtartalom függvényében 3,1% vagy 13,6%. A két évnél idősebb autók esetében annak mértéke – amely az adóalap 65%-áig terjedhet – a jármű életkora alapján kerül kiszámításra.

M. Brzeziñski egy 1989-es gyártmányú Volkswagen Golf II típusú személygépkocsit vásárolt Németországban, amelyet ezt követően bevitt Lengyelországba. Miután e jármű közösségi beszerzésére vonatkozóan benyújtott egy egyszerűsített nyilatkozatot, jövedéki adóként befizetett 855 PLN összeget. Mivel M. Brzeziñski szerint e díj ellentétes az EK-Szerződéssel, az általa befizetett jövedéki adó visszatérítését kérte.

Miután a vámhatóságok nem adtak helyt kérelmének, M. Brzeziñski keresetet nyújtott be a Wojewódzki S±d Administracyjny w Warszawie-hoz (Varsói Vajdasági Közigazgatási Bíróság). E bíróság előzetes döntéshozatal iránti kérelmet terjesztett az Európai Közösségek Bírósága elé, amelyben arra keres választ, hogy a lengyel jövedéki adó összeegyeztethető-e a közösségi joggal.

A Bíróság emlékeztet arra, hogy az EK 90. cikk célja biztosítani a belső adók teljes semlegességét a már a belföldi piacon található és a behozott termékek közötti verseny területén.

A jövedéki adónak az EK 90. cikk alapján történt vizsgálata során a Bíróság kimondja, hogy össze kell hasonlítani a más tagállamból behozott járműveket érintő jövedéki adó hatását a már a lengyel piacon található használt járművekre vonatkozó jövedékiadó-maradvány hatásával, amely járműveket első forgalomba helyezésük során ugyanezen díjak terhelték.

A Bíróság kiemeli, hogy a szóban forgó jövedéki adót a Lengyelországban forgalomba helyezni kívánt járművekre, az új és a használt autókra egyaránt, csak egyetlen alkalommal vetik ki, függetlenül attól, hogy azok belföldi gyártmányok-e vagy más tagállamból lettek behozva. Ugyanakkor a gyártást követő két év elteltével értékesített használt járművekre kivetett jövedéki adó esetén annak mértéke a jármű életkora függvényében emelkedik.

Ezzel kapcsolatban a Bíróság szerint a kérdést előterjesztő bíróság feladata megvizsgálni, hogy a díj mértékének megnövelése kizárólag a Lengyel Köztársaságtól eltérő tagállamból származó használt járműveket érinti-e, illetve hogy a Lengyelországban új állapotban forgalomba helyezett használt járművek esetén a jövedéki adónak az ilyen járművek értékébe beépített maradványösszege változatlan marad-e.

A Bíróság kiemeli, hogy valamely adózási rendszer csak akkor tekinthető az EK 90. cikkel összeegyeztethetőnek, ha megállapítást nyert, hogy az jellegénél fogva minden esetben alkalmas annak kiküszöbölésére, hogy a behozott termékekre a hazai termékeknél nagyobb adóteher nehezedjen, következésképpen az semmilyen esetben sem jár megkülönböztető hatással.

Következésképpen a Bíróság kimondta, hogy a közösségi joggal ellentétes az olyan jövedéki adó, amelynek mértéke a Lengyelországtól eltérő tagállamban beszerzett, két évnél régebbi használt járművekre vonatkozóan meghaladja ugyanezen díjnak a Lengyelországban korábban forgalomba helyezett hasonló járművek pénzbeli értékébe beépített maradványösszegét.
Egyebekben a Bíróság kimondta, hogy jelen ítélet időbeli hatályát nem kell korlátozni.

*A jövedéki adóról szóló 2004. január 23-i törvénynek (Dz. U. 29., 257. alszám) az alapügy tényállásakor hatályos változata.

( C-313/05. sz. ügy, Maciej Brzeziñski kontra Dyrektor Izby Celnej w Warszawie)