A Egészségügyi Minisztériumhoz is több forrásból eljutott az a hír, hogy egyes gyógyszertárak szeretnék megakadályozni a patikán kívüli gyógyszerforgalmazást.

A gyógyszergazdaságossági törvény hatályba lépését követően módosított – a gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló – EüM rendelet szerint az Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI) a termék forgalomba hozatali engedélyében dönt arról, hogy a termékek kerülhet-e patikán kívül is forgalmazásra. Amennyiben az OGYI a jogszabályban foglalt feltételek alapján úgy dönt, hogy a termék a patikán kívül is forgalmazható termékek közé besorolható, úgy – a gyártó egyetértése esetén – a gyógyszer forgalomba hozatali engedélyét ennek megfelelően adja ki.

Felmerült a gyanú, hogy egyes gyártók azért nem engedélyezik termékeiknek patikán kívüli forgalmazását, mert gyógyszertárak és patikusok azzal fenyegették meg őket, hogy ezeket a termékeket a patikájukban sem fogják árusítani.

A gyanú hallatán a tárca a tegnapi napon felülvizsgálta a hivatkozott jogszabályhelyet. A módosítás értelmében – hasonlóan a közösség többi tagállamának szabályozásához – a gyártóknak nem kell külön nyilatkozniuk a patikán kívüli forgalmazás tekintetében. Amennyiben egy termék az OGYI szakmai mérlegelése alapján megfelel a patikán kívüli forgalmazás feltételeinek, akkor ez a minősítés automatikusan bekerül a gyógyszer forgalomba hozatali engedélyébe.