A Bizottság múlt héten hozott döntést a digitális dekóderek beszerzésére nyújtott olasz állami támogatások tekintetében.

Az EU szervei a digitális televíziózásra való átállás sikere érdekében elismerik és lehetővé teszik a különböző állami támogatásokat. Ezekben az esetekben a tagállamoknak kell bizonyítaniuk, hogy az adott támogatás a legmegfelelőbb eszköz, melyet csak minimális mértékben használnak fel a piaci verseny torzítása nélkül. A Bizottság a Berlin-Brandenburg ügyben fektette le a digitális átállásra alkalmazható állami támogatások kritériumait, melyeket a mostani, Olaszországot érintő esetben is figyelembe vett.

Az eset tényállása szerint az elmúlt három évben az olasz központi költségvetés különböző formákban segítette a digitális televíziózás elterjedését. 2004-ben és 2005-ben az állam 200 millió eurót meghaladó összeget juttatott polgárainak digitális dekóderek vásárlására, anélkül, hogy erről a Bizottságot tájékoztatta volna. Az államilag támogatott dekóderek földfelszíni digitális sugárzás, illetve az ezen elérhető programokkal azonos kábelcsomag vételére voltak felhasználhatók. Az olasz állam 2006-ban már csak a nyílt alkalmazásprogramozási felülettel (API) ellátott interaktív dekóderek vásárlásához nyújtott támogatást.

Az állami támogatások 2004 és 2005-ben alkalmazott formájával kapcsolatban több televíziós szolgáltató is panaszt terjesztett a Bizottság elé, amely ezzel egy időben a 2006-ban nyújtott támogatási formát is vizsgálat alá vonta.

A vizsgálatok eredményeként a Bizottság megállapította, hogy közvetett módon mindkét támogatási forma a már jelenleg működő televíziós szolgáltatók számára jelent kedvezőbb helyzetét és hátráltatja az új szereplők piacra jutási lehetőségeit. A brüsszeli szervezet mégis eltérő módon ítélte meg a kétféle állami támogatást és úgy döntött, hogy a 2004-2005-ös támogatások sértik az Európai Unió állami támogatásokra vonatkozó rendszerét, míg a 2006-osak nem.

A döntés oka az, hogy a Bizottság álláspontja szerint dekóderek vételére állami támogatás csak akkor nyújtható, ha az technológia-semleges módon segíti elő a digitális televíziózásra való átállást.

A fentieknek megfelelően a korábbi támogatási rendszerből profitáló műsorszolgáltatóknak vissza kell fizetniük a már megkapott támogatási összegeket.