A magyar Alkotmánybíróság első évkönyvét Bihari Mihály, az alkotmánybíróság elnöke mutatta be kedden a nyilvánosságnak.

Az Alkotmánybíróság szokásos évértékelő sajtótájékoztatóra idén már az újévben került sor, annak apropóján, hogy a taláros testület elmúlt 16 éves működése során első alkalommal jelentetett meg évkönyvet. A hagyományteremtő szándékkal kiadott évkönyv mintájául az Európai Közösségek Bíróságának már hosszú évek óta megjelenő hasonló kiadványa szolgált.

A magyar alkotmánybírósági annales tartalmazza a munkatársak nevét, interjúk, statisztikák és rövid ismertetők segítségével átfogó képet nyújt a 2006. év történéseiről, a testület működéséről általában, továbbá (mivel első kiadványról van szó) nem csak az elmúlt évben, hanem a korábbi tizenhat évben hozott fontosabb döntések is szerepelnek benne az alkotmányhatályos szövegével együtt.

Az évkönyv megjelentetése szorosan illeszkedik Bihari Mihály azon átfogó törekvéseibe, melynek révén nyitott, információt adó Alkotmánybíróságot kíván működtetni. Az elnök célja az, hogy az Alkotmánybíróság külső és belső működése is átláthatóbbá, az állampolgárok számára érthetővé váljon.

Ennek keretében 2006-ban (fennállása óta első ízben) a bírói testület elfogadta saját szervezeti és működési szabályzatát. A rövid távú tervekről szólva pedig Bihari Mihály arra is kitért, hogy a közeljövőben az Alkotmánybíróság működésével kapcsolatos minden dokumentumot (a szolgálati titkokat tartalmazó iratok kivételével) közzé fognak tenni az interneten. A testületben folyó jogalkalmazói munka megkönnyítése érdekében pedig a nyilvánosságnak szánt évkönyvvel párhuzamosan egy belső használatra szánt kiadvány is született, amely minden, a bíróság működése szempontjából kiemelten fontos normaszöveget magában foglal.

Az Alkotmánybíróság szervezetében mindazonáltal már az elmúlt egy hónapban is történtek változások: a közszférában tapasztalható leépítések eredményeként a testület 12 belső munkatársától volt kénytelen év elején búcsút venni.