Az Európai Bizottság legújabb belső piaci eredménytáblája alapján a tagállamok még soha nem teljesítettek ilyen jól a belső piaci szabályok nemzeti jogba történő átültetése terén.

A nemzeti jogba nem került még átültetésre azon belső piaci irányelvek átlagosan 1,2 %-a, amelyek tekintetében az erre rendelkezésre álló határidő lejárt, ez pedig 1,9 %-kal alacsonyabb a 2006. júliusi értékhez képest. Ez azt jelenti, hogy az átlagos hiány most először alacsonyabb az államfők által 2001-ben előirányzott 1,5%-os ideiglenes hiánycélnál. Valamennyi tagállam előrelépést tett ezen a téren; 21 tagállam eredménye pedig vagy alacsonyabb a 1,5 %-os célnál, vagy azt megközelíti. Ez nagyrészt annak is köszönhető, hogy a tagállamok egy 2004-es bizottsági ajánlásnak megfelelően folyamatos erőfeszítéseket tesznek a legjobb gyakorlat végrehajtása és egymás közötti megosztása érdekében. Ugyanakkor a tagállamok túl ültetik át és alkalmazzák helytelenül a belső piaci szabályokat: mindössze nyolc tagállamnak sikerült az ellenük indított jogsértési eljárások számát csökkenteni.

Charlie McCreevy, a belső piacért és szolgáltatásokért felelős biztos kijelentette: „Gratulálni szeretnék a tagállamoknak ezért a kiváló eredményért. Nagyon jó hír ez az európai fogyasztók és vállalkozások számára, és egyúttal bizonyítja, hogy ha az akarat megvan, a tagállamok képesek időben teljesíteni. Arra biztatom őket, hogy most a valódi cél – a nulla százalékos átültetési hiány – megvalósításán dolgozzanak és biztosítsák azt, hogy pontosan és igazságosan alkalmazzák szabályokat, amelyeket elfogadtak.

A belső piaci irányelvek alkalmazása

 • A 25 tagállam 1,2 %-os átlagos átültetési hiánya – azaz a nemzeti jogba át nem vett belső piaci irányelvek százalékos aránya – az 1,5 %-os ideiglenes hiánycélnál jelentősen alacsonyabb és alacsonyabb, mint korábban valaha.
 • Kivétel nélkül az összes tagállam csökkentette a lemaradását.
 • 19 tagállam megvalósította a 1,5 %-os hiánycélt, vagy annál alacsonyabb értéket ért el, míg két tagállam (Belgium és a Cseh Köztársaság) mindössze egy irányelv tekintetében maradt el tőle;
 • Mindössze négy tagállam maradt jelentősen az 1,5 %-os hiánycél felett – Portugália és Görögország hiánya nagyjából kétszerese az uniós átlaghiánynak, Luxemburg és Olaszország teljesítménye pedig továbbra is gyenge, de igen jó ütemben haladtak előre az elmúlt hat hónapban.
 • Dánia és Lettország osztoznak az első helyen: öt irányelv tekintetében maradnak el a 0 %-os hiánytól.
 • Miközben az összes tagállam előrelépett, Olaszország, Luxemburg és a Cseh Köztársaság halad messze a leggyorsabb ütemben.
 • Az elkövetkező hónapokban átültetendő irányelvek tekintetében Luxemburg, Belgium és Ciprus tűnnek a legfelkészültebbnek: ezeknek az irányelveknek ugyanis már a nagy részét átültették. A még mindig számottevő átültetési hiánya ellenére azonban Portugáliának és Olaszországnak jelentős lépéseket kell tennie ezen irányelvek tekintetében.
 • Az összességükben kiváló eredmények a tagállamoknak a belső piaci irányelvek átültetésére vonatkozó 2004-es ajánlások bevezetésére tett folyamatos erőfeszítéseit dicsérik; ezek az ajánlások ugyanis „eszköztárat” biztosítottak a tagállamokban alkalmazott legjobb gyakorlat tekintetében és hasonló intézkedések elfogadását javasolták más tagállamok részére.

Jogsértések

 • A belső piaci szabályok helytelen átültetése és alkalmazása továbbra is problémát jelent. Olaszország ellen a belső piaci szabályok helytelen átültetése vagy helytelen alkalmazása miatt az „átlagnál” háromszor gyakrabban indult jogsértési eljárás. Spanyolország, Franciaország, Görögország, Németország, Portugália és Belgium is magasan az átlag felett van.
 • A 10 új tagállam közül Lengyelország esetében aggasztó fejlemény a jogsértési eljárások számottevő növekedése a tavalyi év során. Lengyelországban az új tagállamok ellen indult jogsértési eljárások átlagos számának több mint a kétszerese van folyamatban.
 • Ágazatokra lebontva, az összes jogsértési esetek közel felét a környezetvédelemi, közlekedési és energiaügyi, illetve adó- és vámügyi jogsértések teszik ki.
 • A régi tagállamok közül Luxemburg és Dánia teszik meg a legtöbbet a jogsértési eljárások gyors rendezése érdekében. Görögország és Portugália szintén gyorsan rendezik a jogsértési eljárásokat, de mindkét ország ellen több jogsértési eljárás indult, mint Luxemburg és Dánia ellen.