Az EP állásfoglalást fogadott el a banki átutalási adatokat kezelő SWIFT-ről és a légi utasok adatainak kiadásáról szóló megállapodásokról. A képviselők szerint ezek nem védik kellőképpen az uniós polgárok személyes adatait.

A január 31-ai parlamenti vita után most szerdán fogadott el állásfoglalást az Európai Parlament. A képviselők szerint „az amerikai elvárások alapján készült, a légiutasok adatairól (PNR) illetve a SWIFT-ről szóló megállapodások jogbizonytalansághoz vezettek, és az eddigi megoldások nem védik megfelelően az EU polgárainak személyes adatait”.

A parlament üdvözli, hogy az amerikai kormány a helyzet javítására törekszik adatvédelmi ügynökségek létrehozásával, azt is helyesli, hogy „az amerikai állampolgárok jogorvoslattal élhetnek majd adataik nem megfelelő felhasználása esetén”, úgy vélik ugyanakkor, hogy ezek nem elégségesek az USA területén tartózkodó uniós polgárok számára.

Ezért a parlament olyan amerikai jogalap létrehozását szeretné, amely lehetővé tenné az EU-polgárok számára az adataikhoz való hozzáférést, valamint számukra is garantálná a jogorvoslatot. Az ilyen adatvédelmi garanciák elősegítenék az adatok megosztását, ugyanakkor biztosítanák a magánélet védelmét. Az adatok átadásának mindenképpen nemzetközi megállapodáson kell alapulniuk – vélik a képviselők. A parlament szerint „a harmadik pillérben szükség van egy, a személyes adatok védelméről szóló keretirányelvre is”.

A parlament aggodalmát fejezte ki, amiért „a SWIFT hozzáférést biztosított az Egyesült Államok igazgatása részére a rendszerében kezelt, nem amerikai állampolgárokra vonatkozó összes adathoz, valamint hogy módszeresen lemásolják ezeket az adatokat, megsértve ezzel az európai és a nemzeti adatvédelmi jogszabályokat”. Ezért a parlament felszólítja az Európai Központi Bankot, hogy – mint a SWIFT felügyeleti szerve -, „vizsgálja meg az adatvédelmi szabályok teljesítésének megoldását, továbbá biztosítsa azt, hogy a titoktartási szabályok ne akadályozzák meg az információk eljuttatását az érintett hatóságokhoz”.

„Az EKB a központi bankokkal és a pénzintézetekkel együttműködve biztosítsa azt, hogy az európai fizetési rendszerek, többek között a jövőbeli TARGET2 fizetési rendszer megfeleljen az európai adatvédelmi jogszabályoknak” – fogalmaz a szöveg.

A képviselők emlékeztetnek arra is, hogy „a pénzintézetek 2006. december 31-étől kötelesek összegyűjteni és kezelni az Európában 1000 eurót, illetve az Egyesült Államokban 3000 dollárt elérő átutalások során egyes adatokat és kérés esetén az összes ilyen adatot át kell adni a hatóságok számára”.