Az Alkotmánybíróság folytatja a Fidesz és a KDNP népszavazási kezdeményezését érintő OVB határozatok elleni kifogások tárgyalását. A testület kedden a kórházak állami és önkormányzati kézben maradásáról, a képzési hozzájárulásról, a családi gazdálkodók elővásárlási jogáról, a gyógyszerek patikán belüli árusításáról és a kormánytagok költségvetési hiányért viselt felelősségéről szóló kérdésekkel foglalkozik. Harmadszor tárgyalnak az elvárt társasági adóról.

Az alkotmánybírák hétfőn megvitatják a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 8. § (1) bekezdésének alkotmányosságát.

Egy indítványozó a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 31. § (4) bekezdésének alkotmányosságát támadta meg.
Napirenden lesz a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 255. § (2) bekezdésének a zárt iratként kezelendő tanácskozási jegyzőkönyvbe történő, az ügyészt betekintésre feljogosító szövegrészei alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet.

A testület elé kerül a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 281. § (6) bekezdése második mondatának alkotmányosságát megkérdőjelező indítvány.
Határozat készül a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 260. § (1) bekezdés a) pontja alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában.

A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 373, 374, 375, 376, 377, 378. §-ai alkotmányosságát is megtámadták.
Harmadszor tárgyalnak az alkotmánybírák az elvárt társasági adó alkotmányosságáról. Az indítványozók a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 6. § (5) és (6) bekezdése alkotmányellenességének megállapítását kérik a testülettől. A törvénymódosítást az Országgyűlés múlt nyáron, az úgynevezett Gyurcsány-csomag keretében fogadta el.

Kedden folytatják a lőfegyverekről és a lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. § (1) bekezdése, továbbá a fegyverekről és a lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet egyes rendelkezései alkotmányosságával kapcsolatos tervezet vitáját.
Másodszor vitatják meg az Országos Választási Bizottság 567/2006. (XI. 20.) OVB határozata elleni kifogást. Az OVB az aláírásgyűjtő ív mintapéldányát hitelesítette. A határozatot két magánszemély támadta meg. Az íven a következő kérdés szerepel: „Egyetért-e Ön azzal, hogy az egészségügyi közszolgáltató intézmények, kórházak maradjanak állami, önkormányzati tulajdonban?”

Harmadszor kerül napirendre az Országos Választási Bizottság 566/2006. (XI. 20.) OVB határozata elleni kifogás. Az OVB az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadta. A határozatot a Fidesz és a KDNP támadta meg. Az íven a következő kérdés szerepel: „Egyetért-e Ön azzal, hogy az államilag támogatott felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatóknak ne kelljen képzési hozzájárulást fizetniük?”

Két magánszemély támadta meg az Országos Választási Bizottság 571/2006. (XI. 21.) OVB határozatát, amely hitelesítette az aláírásgyűjtő ív mintapéldányát. Az íven a következő kérdés szerepel: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a – 2002. június 15-i állapot szerint hatályos termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény szerinti – családi gazdálkodót első helyen illesse meg elővásárlási jog termőföld vagy tanya vásárlása esetén?” A testület második alkalommal foglalkozik a kifogással.

Először tárgyalják az Országos Választási Bizottság 569/2006. (XI. 21.) OVB határozatát, amely hitelesítette az aláírásgyűjtő ív mintapéldányát. A határozatot két magánszemély támadta meg. Az íven a következő kérdés szerepel: „Egyetért-e Ön azzal, hogy gyógyszereket továbbra is csak gyógyszertárban lehessen árusítani?”

Ugyancsak először tűzik napirendre az Országos Választási Bizottság 572/2006. (XI. 20.) OVB határozata elleni kifogást. Az OVB az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadta. A határozatot a Fidesz és a KDNP támadta meg. Az íven a következő kérdés szerepel: „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés – a fegyelmi és kártérítési felelősség mellett – törvényben szabályozza a miniszterelnök és a Kormány tagjai speciális, objektív felelősségét is a költségvetési hiány túllépéséért?”

Mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálata tárgyában is készült határozattervezet. Az Országgyűlés a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 149. §-ában meghatározott házkutatással, a 151-152. §-aiban meghatározott lefoglalással, valamint a nyomozási bíró egyes határozatai elleni jogorvoslatot kizáró 215. § (4) bekezdésével összefüggésben nem alkotta meg a magántitok és a személyes adatok védelméhez való jog védelmének garanciáit.