A parlament szerint a gazdaság fellendülését ki kell használni, és létre kell hozni a teljes belső piacot a pénzügyi szolgáltatások és az energia terén. A képviselők nagyobb támogatást nyújtanának a kisvállalkozásoknak is.

Az európai gazdaság helyzetét és a 2007-re vonatkozó gazdaságpolitikai iránymutatásokat elemzi Udo Bullmann német szocialista képviselő jelentése, mely szerint „ki kell használni a gazdaság- és foglalkoztatáspolitikai fellendülését”. Az EP csütörtökön, 480-60-25 arányban fogadta el a szöveget.

Az elmúlt hat évet a gyenge gazdasági növekedés, a stagnálás, néhány tagállamban a visszaesés jellemezte, tavaly azonban a gazdasági mutatók javultak: a gazdasági növekedés 2006-ban a GDP 2,8 százaléka volt, a munkanélküliség 8 százalékra esett vissza a foglalkoztatás pedig majdnem másfél százalékkal nőtt – ez majdnem 3 millió új munkahelynek felel meg. 8,5 százalékos növekedéssel az unió megtartotta az exportban betöltött vezető szerepét is.

Bár a mutatók ígéretesek, a jelentéstevő további lépésekre szólít fel. Elsősorban a belső piac teljes megvalósítását ösztönözné főként a pénzügyi szolgáltatások és az energiaágazat terén. A témafelelős szerint mérsékelni kell a jelenlegi protekcionista és versenyellenes tendenciákat is. Az energiával és a környezetvédelemmel kapcsolatosan a villamosenergiáról és a gázról szóló irányelvek végrehajtását szorgalmazza a jelentés „egy versenyképes és jól működő európai energiapiac megteremtése érdekében”. Ezen kívül adó- és teljesítményösztönzéssel támogatná az energiahatékonysági intézkedéseket, valamint a megújuló energiaforrások és az ökohatékony technológiák széleskörű felhasználását.

A parlament kiemeli a kis és középvállalatok munkahelyteremtő szerepét, ezeket kedvezőbb adórendszerrel – beleértve a társasági adó csökkentését -, a szabályozás és az adminisztratív terhek csökkentésével, a vállalkozásindítás támogatásával és a finanszírozáshoz való jobb hozzáféréssel segítené. Az alacsony és középszintű munkajövedelemmel rendelkezők esetében az adóterhek és szociális hozzájárulások további csökkentését javasolják a képviselők, a kutatás és fejlesztés területén a magánjellegű tevékenységek bővítését ösztönzik.

A képviselők kiemelik az oktatás jelentőségét a jövőbeli növekedési potenciál megerősítése szempontjából és támogatják az egyetemek, kutatóintézetek és vállalatok közötti együttműködést. A foglalkoztatás és a képzés területén „szükséges annak biztosítása, hogy minden végzős diák hat hónapon belül munkalehetőséget, képzési lehetőséget vagy más egyenértékű lehetőséget kapjon” – fogalmaz a szöveg. A képviselők úgy vélik, biztosítani kell a továbbképzéshez és az egész életen át tartó tanuláshoz való jogot is, különösen a fiatal és az idősebb munkavállalók esetében. Az EP a vállalkozással kapcsolatos ismereteket is belevenné az élethosszig tartó tanulási programok tanterveibe.