Dr. Lenkovics Barnabás, az állampolgári jogok országgyűlési biztosa, Dr. Takács Albert, az állampolgári jogok országgyűlési biztosának általános helyettese, valamint Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos 2007. február 20-án látogatást tettek a Nemzetbiztonsági Hivatalban (NBH), hogy áttekintsék azokat a rendelkezésre álló adatokat és információkat, amelyeket az Országgyűlés Nemzetbiztonsági, Honvédelmi és Rendészeti Bizottságai február 16-ai tervezett zárt ülésén Dr. Galambos Lajos vezérőrnagy, az NBH főigazgatója a közismert okok miatt nem tudott ismertetni.

Az országgyűlési biztosok a tájékoztatást, valamint az iratokba történő betekintést követően megállapították, hogy a Hivatal információi alátámasztják a sajtóban a szélsőséges tevékenységgel összefüggésben eddig megjelent hivatalos állásfoglalásokat. Meggyőződtek arról is, hogy az NBH a nemzetbiztonsági törvénynek megfelelően, a rendelkezésre álló információk komplex értékelésével, együttműködési rendszere felhasználásával, jog- és rendeltetésszerűen látja el feladatait. Eleget tesz továbbá a megelőzést szolgáló kötelezettségeinek.

A Hivatal vezetői és az országgyűlési biztosok közösen hangsúlyozzák, hogy a kialakult helyzet kezelése széleskörű társadalmi összefogást igényel.