A Szegedi Ítélőtábla 2006-ban végzett munkájáról, az idei esztendő feladatairól tanácskoztak a táblabíróság összbírói értekezletén március 9-én, pénteken délelőtt az ítélőtábla bírái és a meghívott vendégek – közöttük dr. Lomnici Zoltán, az Országos Igazságszolgáltatás Tanács (OIT) és a Legfelsőbb bíróság elnöke.

Az értekezletet követően sajtótájékoztatóra került sor. Ezen dr. Heidrich Gábor, a Szegedi Ítélőtábla elnöke szólt a táblabíróságon zajló ítélkezési munkáról (lásd: lent), majd dr. Lomnici Zoltán beszélt a magyarországi bíráskodás aktuális kérdéseiről.

Mint elmondta: a móri ügy kapcsán készült felmérés azt bizonyítja, a magyar állampolgárok túlnyomó többsége (71 százalék) továbbra is bízik a magyar bíróságokban, s mindössze 21 százalék azok aránya, akik úgy nyilatkoztak, megrendült a bíróságokba vetett bizalmuk.

A Legfelsőbb Bíróság elnöke kiemelte: hazánkban évről évre nő a bíróságok elé kerülő ügyek száma, tavaly összesen több mint 1 millió 340 ezer ügyben kellett döntést hozni. Ezek közül 400 ezer volt a peres ügy. Az egy évnél régebben zajló ügyek száma ezen belül mintegy 40 ezer. Nagy hangsúlyt fektet a bírói kar, s az OIT is arra, hogy az elbírálás minél gyorsabban megtörténjen. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az ítélőtáblák felállítása nagyban hozzájárult ahhoz, hogy hazánkban az ítélkezés felgyorsult – hangsúlyozta dr. Lomnici Zoltán.

A Szegedi Ítélőtábla munkájáról

A Szegedi Ítélőtábla – amely 2003. január 1-én kezdte meg működését, és 2005. áprilisa óta dolgozik a jelenlegi épületében – 2007-ben 21 fős bírói karral és 41 fős igazságügyi alkalmazottal látta el feladatait. A táblabíróságon két szakmai kollégium, a büntető és a polgári kollégium működik. A büntető ügyszakban két – tanácsonként 4-4 bíróból álló – ítélkező tanács, a polgári ügyszakban három – tanácsonként 3-3 bíróból álló – ítélkező tanács dolgozik.

Tavaly a Szegedi Ítélőtábla működéséhez szükséges gazdasági feltételek biztosítottak voltak, a táblabíróság 572 millió forintból gazdálkodhatott. A táblabíróság 2004-2005-ben felújított épülete korszerű, kulturált elhelyezést biztosít mind az itt dolgozóknak, mind a jogkereső állampolgároknak. A táblabíróság gazdálkodását 2006-ban vizsgálta az Állami Számvevőszék, s hiányosságot nem tárt fel.

Ügyforgalmi adatok

A Szegedi Ítélőtáblán 2005 végén összesen 215 ügy maradt folyamatban, ebből 40 büntető, 85 polgári és 90 gazdasági ügy volt.

2006-ban összesen 1616 ügy érkezet a Szegedi Ítélőtáblára. A büntető ügyek száma 478, a polgáriaké 548, a gazdaságiaké 590 volt. Az összes beérkezett ügyből peres ügy 517, nem peres ügyként 1099-et iktattak.

2006-ban végül összesen 1633 ügyet befejezett be a Szegedi Ítélőtábla. Ez – figyelembe véve a 2005 végén folyamatban maradt és a 2006-ban érkezett ügyeket, amelyek száma összesen 1831 volt – az ügyek 89,19 százaléka lezárult.

A polgári kollégium ítélkezéséről

A polgári kollégiumnál 2006-ban befejezett 1150 ügyből 3 hónapon belül 829 (72 százalék), 3-6 hónapon belül 289 (25 százalék), 6-12 hónap között 29 (2,5 százalék) egy éven túl 3 ügy fejeződött be, így az elintézési idő kedvezőnek mondható.
A beérkezett ügyek megyénkénti megoszlása a következőképpen alakult:
Polgári / Gazdasági ügyek / Összesen
Csongrád megye: 210 / 232 / 442
Bács-Kiskun megye: 209 / 252 / 461
Békés megye: 124 / 103 / 227
Hajdú-Bihar megye: 2 / –
Szolnok megye: 1 / –
Fővárosi Bíróság: – / 3

Az érkezett ügyek száma mindhárom, a Szegedi Ítélőtábla illetékességi területéhez tartozó megyéből nőtt az előző évihez képest. A növekedés Csongrád megye esetében a legdinamikusabb (86 ügy), Bács-Kiskunból 39, Békésből 6 üggyel érkezett több, mint 2005-ben.

A büntető kollégium munkájáról

A Szegedi Ítélőtábla büntető ügyszakához összesen 478 (köztük 103 peres) ügy érkezett, ami a 2005-ben érkezett ügyekhez képest némi csökkenést (4 százalék) mutat. Az ügyek megyénkénti megoszlása a következő:

  • Csongrád megyéből 197,
  • Bács-Kiskun megyéből 167,
  • Békés megyéből 113

Hajdú-Bihar megyéből 1 ügy került a táblabíróságra.

A 2005 végén folyamatban maradt ügyekkel együtt összesen 483 ügyet fejezett be a büntető kollégium.

A kollégiumhoz érkező ügyek 91,1 százaléka (440) 3 hónapon belül befejeződött, 41 ügyet (8,49 százalék) 3-6 hónapon belül zártak le, míg 6-12 hónap közötti időt csupán 2 ügy (0,41 százalék) vett igénybe.

Tárgyukat tekintve a befejezett peres ügyek (105 ügy) fele részben élet, testi épség elleni bűncselekmény miatt indultak. Az összes ügy több mint negyedének (25,71 százalék) a tárgya emberölés bűntette volt. Az ügyek további, közel egynegyed része (23,81 százalék) halált okozó, illetve életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt indult. Kiemelésre érdemesek még a súlyosabban minősülő, vagyis akár 15 év szabadságvesztés büntetéssel is büntethető ügyek közül a nemi erkölcs elleni bűncselekmények (9,52 százalék), a közélet tisztasága elleni bűncselekmények (12,39 százalék), valamint a kábítószerrel visszaélés miatt indított ügyek (9,52 százalék).

Tavaly a Szegedi Ítélőtábla elé került vádlottak száma 167 volt, közöttük 9 nőt találhatunk. A vádlottak 42,52 százaléka esetében helybenhagyták a táblabíróság büntető tanácsai az I. fokon meghozott határozatot, 6,59 százalékuk enyhébb, míg 16,17 százalékuk súlyosabb büntetés kapott. A többi vádlott esetében az I. fokon hozott ítéletet hatályon kívül helyezték (7,79 százalék), illetve csupán cselekményük minősítése változott. Életfogytig tartó fegyházbüntetést jogerősen 1 vádlott kapott, ezen felül összesen 563 év 2 hónap letöltendő szabadságvesztést szabott ki 2006-ban a Szegedi Ítélőtábla.

A Büntető eljárási törvény módosítása nyomán (hatályba lépés: 2006. július 1.) harmadfokú ügyeket is tárgyal a Szegedi Ítélőtábla. 2006 végéig 5 ilyen ügy érkezett be, ezek közül egyben döntött tavaly a táblabíróság.