A GVH döntése szerint Whirlpool Magyarország Kft. a fogyasztók megtévesztésére alkalmas magatartást tanúsított, amikor internetes honlapján javítási tevékenységével kapcsolatban maradéktalanul meg nem valósuló ígéreteket tett közzé.

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) megállapította, hogy a Whirlpool Magyarország Kft. a fogyasztók megtévesztésére alkalmas magatartást tanúsított, amikor internetes honlapján javítási tevékenységével kapcsolatban

  • 2005 márciusától 2006. szeptember 22-ig azt állította, hogy Budapesten 24 órán, vidéken 48 órán belül, továbbá
  • 2006. szeptember 22-től 2006. november 16-ig azt közölte, hogy Budapesten 1, vidéken pedig 2 munkanapon belül

száll ki a szerelő a fogyasztó hibabejelentését követően, mivel ezek az ígéretek nem teljesültek maradéktalanul.

Valamely áruhoz kapcsolódó jótállás léte, érvényesítésének feltételei, a vállalkozás részéről a jótállás kapcsán nyújtott szolgáltatások teljesítésének ideje (ideértve a bejelentés utáni kiszállásra nyitva álló időtartamot is), illetőleg általában a javítás körülményei, gyorsasága szorosan az áruhoz kapcsolódó olyan tulajdonságok, amelyekre vonatkozó tájékoztatás alkalmas a vásárlásban, illetve a különböző versenyző termékek közötti választásban megnyilvánuló fogyasztói döntés befolyásolására.

A 2005. év márciusától 2006. szeptember 22-ig a Whirlpool internetes honlapján arról tájékoztatta a fogyasztókat, hogy Budapesten 24 órán, vidéken 48 órán belül kiszáll a szerelő a meghibásodás bejelentésének megtételét követően. A rendelkezésre álló adatokból megállapíthatóan ugyanakkor nem működött olyan rendszer, amely révén a Whirlpool maradéktalanul eleget tudott volna tenni a tájékoztatásban tett vállalásának.

A 2006. szeptember 22-től 2006. november 16-ig a tájékoztatás oly módon módosult, hogy az eljárás alá vont azt vállalta, Budapesten 1, vidéken pedig 2 munkanapon belül száll ki a szerelő a fogyasztó bejelentése alapján, azonban ebben az időszakban sem volt biztosított, hogy a tájékoztatásban megfogalmazott ígéret minden bejelentésnél teljesüljön, az esetek egy részében a szerelő nem 1, illetve 2 munkanapon belül szállt ki a helyszínre.

2006. november 16-tól a honlap a kiszállási időre vonatkozó határidőket már nem tartalmazza.

A GVH a kizárólag a saját internetes honlapon megvalósult jogsértő magatartás kapcsán, a jogsértés megállapítása mellett nem ítélte indokoltnak a bírság kiszabását.