Az európai Bizottság derűlátó: az általa készített jelentés szerint az EU Adatvédelmi Irányelvén nem kell változtatni, mert az céljának megfelelően szabályozza a hatálya alá eső kérdéseket. Probléma lehet viszont, hogy némely európai ország adatvédelmi szerve nem élvez kellő függetlenséget a kormányzattól.

Maga az irányelv írja elő, hogy a Bizottság időről időre jelentést készítsen annak alkalmazásáról. Az első ilyen, 2003-ban született dokumentum még arra hívta fel a figyelmet, hogy az irányelv nem működik megfelelően és még számos tennivaló áll a tagállamok előtt – a most elkészült áttekintés az azóta eltelt folyamatokat elemezte.

A bizottsági jelentés szerint az adatvédelmi irányelv teljesíti a felé támasztott elvárásokat, mert megfelelően garantálja az egységes piac működését és magas védelmi szintet biztosít. „Tartalommal tölti ki a személyes adatok védelméhez való alapjogot, szabályainak betartásával az egyének biztonságban érezhetik a személyes adatok felhasználásának módjait és ez megalapozza az elektronikus gazdaság fejlődését is, mert kellőképpen technológia-semleges és a folyamatosan felmerülő újabb kérdésekre is képes adekvát választ adni.”

A Bizottság szinte csak dicsérő szavakat hallat az elfogadásakor még kissé szokatlannak tartott irányelvről. Az európai államok azóta olyannyira elfogadták, hogy a szabályanyagot az Unió minden tagja implementálta, még ha nem is éppen a legmegfelelőbb módon: bizonyos esetekben a rendelkezések átültetése nem sikerült, máskor a helyesen átültetett szabályanyagok gyakorlati alkalmazása nincs összhangban az eredeti elképzelésekkel.

Kritikaként fogalmazta meg ugyanakkor a Bizottság, hogy az adatvédelmi hatóságok kormányzatoktól való függetlensége annak ellenére sem érvényesül teljes körűen, hogy ez az uniós szervek kifejezett elvárása az egyes tagállamok felé.

A bizottsági jelentés kitér azonban arra is, hogy egyes tagállamok már felismerték hiányosságaikat és önként hajlandók teljesíteni a velük szemben megfogalmazott elvárásokat. Ha a jogsértés tartósan fennállna, akkor az EK szerződés 226 szakasza szerinti eljárás indulhat meg.