Az unióban a betegek szabadon választhatják meg, hol kívánják kezeltetni magukat. Az Európai Bizottság a határokon átnyúló egészségügyi ellátás jogi kereteinek meghatározására tett javaslatot. Az EP állásfoglalásában támogatja a kezdeményezést, és kiemelten kezelné a magas színvonalú ellátás, a jogbiztonság garantálását, az egészségfinanszírozás fenntarthatóságát. A képviselők uniós betegjogi chartát szeretnének.

A parlament által csütörtökön elfogadott szöveg emlékeztet: “az Európai Bíróság 1998 óta több olyan döntést is hozott, amely szerint a betegek szabadon megválaszthatják az orvosi kezelés és betegellátás helyét, ezzel a szabad mozgás elvét alkalmazva a külföldön nyújtott egészségügyi ellátás megtérítésére is”.

Az EP “üdvözli az Európai Bizottság kezdeményezését egy olyan konzultációs eljárás megindítására, amely a határokon átnyúló egészségügyi ellátás kereteinek meghatározását célozza”

A képviselők kimondják: “a betegek mobilitása csak a beteg szabad akaratától függ, és ezt semmivel sem szabad befolyásolni”.

A parlament “szükségesnek látja egy olyan jogi keret kidolgozását, amely a leginkább garantálni tudja a betegek időben megfelelő és magas színvonalú egészségügyi ellátáshoz jutását, továbbá a határokon átnyúló egészségügyi szolgáltatások fejlődését és az egészségfinanszírozás fenntarthatóságát”. Az állásfoglalás megjegyzi, “az egészségügyi szolgáltatásokra nem vonatkozik a szolgáltatási irányelv”.

Az egyik elfogadott módosítás szerint “a jövőbeli közösségi keretnek közös betegjogi chartát kellene tartalmaznia” annak érdekében, hogy ezeket a jogokat a határokon túl és a kibocsátó országban is gyakorolják”.

A képviselők kiemelik, “hogy a határokon átnyúló egészségügyi ellátás magában foglalja a betegek mobilitását, az egészségügyi dolgozók mobilitását, valamint a másik országból nyújtott egészségügyi ellátást”.

“A jogbiztonság megteremtése a határokon átnyúló egészségügyi ellátás költségeinek megtérítése tekintetében a betegek, a nemzeti egészségbiztosítási rendszerek, valamint az egészségügyi szolgáltatók számára egyaránt elsőbbségi feladat” – így a szöveg.

Az EP “sürgősen kéri a bizottságot az egészségügyi ellátásra vonatkozó közös elvek és alapvető iránymutatások kidolgozására, a betegek biztonságának szavatolása érdekében”.

A parlament “úgy véli, hogy a jövőbeli közösségi keret lehetőséget nyújthat arra, hogy az európai polgárok számára egyértelművé tegye az egészségügyi ellátó rendszerben őket megillető jogokat, és arra ösztönzi a tagállamokat, hogy fejlesszék egészségügyi rendszereiket”.