Az Európai Közösségek Bíróságának 2006. évi igazságügyi statisztikájából kiderül: a Bíróság előtti eljárások időtartama jelentősen csökkent, míg a Bíróságra és az Elsőfokú Bíróságra érkezett ügyek száma érezhetően növekedett

A jelentés 2007.03.23-tól elérhető magyar nyelven is az alábbi címen: http://curia.europa.eu/…fr/index.htm

A Bíróság

Az eljárások időtartamának a már 2003 és 2005 között megfigyelhető csökkenése 2006-ra stabilizálódott. Az előzetes döntéshozatali ügyeket illetően az eljárások átlagos időtartama 2006‑ban 19,8 hónap, míg 2003-ban ez 25,5 hónap, 2004-ben 23,5 hónap, 2005-ben pedig 20,4 hónap volt. Az összehasonlító elemzés azt mutatja, hogy 1995 óta az előzetes döntéshozatali ügyek elintézésének átlagos időtartama 2006-ban volt a legrövidebb. A közvetlen keresetek és a fellebbezések elintézésének átlagos időtartama 20, illetve 17,8 hónap volt (21,3 hónap és 20,9 hónap 2005-ben).

Meg kell említeni emellett egy másik kedvező változást, azaz a folyamatban maradt ügyek számának az érkezett ügyek számának jelentős növekedése ellenére bekövetkezett csökkenését. A Bíróságra 2006-ban 537 új ügy érkezett, amely a 2005-ben érkezett ügyek számához képest 13,3%-os növekedést jelent (474 ügy). A 2006. december 31-én folyamatban maradt ügyek száma 731 volt (ezzel szemben 974 ilyen ügy volt 2003. december 31-én, 840 ügy 2004. december 31-én, 740 ügy 2005. december 31-én).
2006-ban a Bíróság 546 ügyet fejezett be, amely a 2005-ben befejezett 574 ügyhöz képest kisebb csökkenést mutat.

Az Elsőfokú Bíróság

2006 már a második olyan év megszakítás nélkül, amelynek során az Elsőfokú Bíróság az érkezett ügyek számát meghaladó számú ügyet fejezett be (436 befejezett ügy szemben a 432 érkezett üggyel). Általános jelleggel megállapítható, hogy az érkezett ügyek száma csökken (432 szemben a 2005-ben érkezett 469 üggyel). Ez a csökkenés azonban csak látszólagos, és azzal magyarázható, hogy a közszolgálati ügyeket 2006-ban már nem az Elsőfokú Bíróság elé terjesztik, hanem azok elbírálására ezentúl a Közszolgálati Törvényszék rendelkezik hatáskörrel.

A közszolgálati jogvitákat és a különleges eljárásokat nem számítva az érkezett ügyek száma valójában jelentős (33 %-os) növekedést mutat (387 ügy szemben a 2005-ben érkezett 291 üggyel). A védjegyekkel kapcsolatosan érkezett ügyek száma 46%-kal növekedett (2006-ban 143 szemben a 2005-ben érkezett 98 üggyel), míg a közszolgálattól és a szellemi tulajdontól különböző tárgyú ügyek számát 26 %-os növekedés jellemzi (244 szemben a korábbi 193 üggyel). A befejezett ügyek száma ugyanakkor csökkent (436 szemben a korábbi 610 üggyel), azonban ezzel kapcsolatban is meg kell jegyezni, hogy a 2005. év folyamán 117 ügyet a Közszolgálati Törvényszékhez történt áttétellel fejeztek be. Ha nem vesszük számításba ezeket az ügyeket, akkor a 2006-ban befejezett ügyek számának csökkenése ugyan még mindig fennáll, azonban kevésbé jelentős (436 szemben a korábbi 493 üggyel).

Végeredményben a folyamatban maradt ügyek száma az előző évihez képest változatlan maradt, azaz éppen csak meghaladta az ezret (1 029 szemben a 2005. évben folyamatban maradt 1 033 üggyel). Ebből a szempontból megállapítható, hogy 2007. január 1-jén az összes folyamatban maradt ügy közel 25%‑át a szellemi tulajdonjoggal kapcsolatos jogviták alkották. Annak ellenére hogy, egyrészről 82 közszolgálati ügy van még mindig folyamatban az Elsőfokú Bíróság előtt, másrészről a Közszolgálati Törvényszék ítéletei ellen előterjesztett első fellebbezések már megérkeztek az Elsőfokú Bíróságra (2006. december 31-én számuk 10 volt) az Elsőfokú Bíróság előtti peres ügyek jellege fokozatosan megváltozik, és egyre több a gazdasági tárgyú jogvita.

Az eljárások átlagos időtartama enyhén növekedett ebben az évben, mivel – a közszolgálati ügyek és a szellemi tulajdonnal kapcsolatos ügyek kivételével – annak mértéke a 2005. évi 25,6 hónapról 2006-ra 27,8 hónapra emelkedett. Megjegyezzük ugyanakkor, hogy 2006-ban az Elsőfokú Bíróság eljárási szabályzatában meghatározott gyorsított eljárás alkalmazását az Elsőfokú Bíróság a kért 10 ügy közül 4-ben engedélyezte.

A Közszolgálati Törvényszék

2006 volt az első teljes év az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékének működésében.

2006-ban a Közszolgálati Törvényszékhez 148 keresetet nyújtottak be, amely kisebb csökkenést jelent a közszolgálati jogvitákkal kapcsolatban 2005 folyamán előterjesztett keresetek számát tekintve (164 kereset). Létrehozása óta 161 keresetet terjesztettek közvetlenül a Közszolgálati Törvényszék elé, amely számhoz hozzá kell adni 118, az Elsőfokú Bíróságtól áttett ügyet. A Közszolgálati Törvényszékhez így összesen 279 keresetet nyújtottak be tevékenységének megkezdése óta.

A Közszolgálati Törvényszék 53 ügyet fejezett be 2006-ban. Ebből a szempontból az arányokat tekintve jelentős a megsemmisítést kimondó határozatok száma, ugyanis 10 ilyen értelmű ítélet született. A Közszolgálati Törvényszék működésének első évét az annak érdekében tett erőfeszítések is jellemezték, hogy eleget tegyen az Európai Unió Tanácsa azon kérésének, hogy segítse elő a jogvitáknak az eljárás bármely szakaszában egyezség útján történő rendezését.