A Bíróság március végén egyetlen ügyben, a Rewe Zentralfinanz adójogi vonatkozású ügyben folytat eljárási cselekményeket.

A Bíróság 2007. március 29-én, csütörtökön adja ki a Rewe Zentralfinanz C-347/04 ügyben hozott ítéletéről szóló tájékoztatóját.

A jövedelemadóról szóló német törvény értelmében a németországi adóilletőséggel rendelkező anyavállalatok adóalapjuk kiszámításánál elszámolhatják a németországi adóilletőségű leányvállalatokban meglévő részesedések értékének leírásából származó veszteségüket. Ezzel szemben, a más EK-tagállamban adóilletősséggel rendelkező leányvállalatokban meglévő részesedések értékének leírásából származó veszteségek csak annyiban számolhatók el, amennyiben az érintett leányvállalatok a későbbiekben hasonló jellegű nyereséget mutatnak fel, vagy pedig kereskedelmi jellegű tevékenységet folytatnak. Amennyiben a külföldi leányvállalat a turizmushoz kapcsolódó tevékenységet végez, úgy az értékének leírásából származó veszteségeket nem számolhatja el az anyavállalat.

Az ITS Reisen egy a turisztikai ágazatban tevékenykedő német társaság, amelynek Hollandiában van egy leányvállalata. A cég az 1993-as és 1994-es éves beszámolóiban értékcsökkenés-leírást eszközölt a holland leányvállalatában meglévő részesedése tekintetében, amelyet németországi adóalapjának meghatározásakor veszteségként el kívánt számolni. Miután a német adóhatóság megtagadta az említett értékcsökkenés-leírásból származó veszteségek leírását, a Rewe Zentralfinanz eG, az ITS Reisen jogutódja, keresetet nyújtott be a kölni pénzügyi bírósághoz. E bíróság előzetes döntéshozatali eljárás keretében azt kérdezi az Európai Bíróságtól, hogy a leányvállalatokkal kapcsolatos veszteségek levonhatóságára vonatkozó, és az alapügy tényállásának keletkezésekor hatályos, német szabályok összhangban vannak-e a közösségi joggal.

Poiares Maduro főtanácsnok 2006. május 31-én megtett indítványában úgy vélte, hogy a kérdéses német adójogi szabályok nincsenek összhangban a közösségi joggal.