Javier Solana, az uniós kül- és biztonságpolitika főképviselője is részt vett azon a plenáris ülésen, amelyen az EP a terület 2007-es kilátásait vitatta meg.

A vitában egy magyar képviselő szólalt fel.

Szent-Iványi István (liberális) azt mondta, „ennek az évnek az egyik legfontosabb külpolitikai kihívása a közös energiaügyi külpolitika alapjainak a megteremtése”. A képviselő szerint „hiba lenne azt gondolni, hogy bármely tagállam rövid távú érdeke az Európai Unió közös energiabiztonságának érdekétől eltérhet, vagy azt veszélyeztetheti. Összehangolt fellépésre, hatékony koordinációra és a döntéshozatali mechanizmusok kialakítására van szükség”. Szerinte az energiaforrások diverzifikációjához a Kaukázusban, Közép-Ázsiában, Afrikában és Latin-Amerikában is aktivizálódnia kell az uniós külpolitikának. Szent-Iványi úgy vélte, a Nabbucco-vezetéknél „legfőbb ideje, hogy végre a konkrét tervezés és a megvalósítás fázisába lépjünk”.

A képviselő azt mondta, „Európának elemi érdeke, hogy területének védelmére és a potenciális fenyegetések elhárítására alkalmas képességeket fejlesszen ki vagy állítson hadrendbe. Amíg erre nem képes és nem kész, addig a tagállamoknak joguk van az önálló cselekvésre. Ezt a jogot nem szabad megtagadni Lengyelországtól vagy Csehországtól sem.”