Fokozott adóterhekkel sújtaná a környezetszennyező tevékenységeket Sztavrosz Dimasz környezetvédelmi és Kovács László adóügyi biztos a március végén ismertetett Zöld Könyvben foglaltak szerint.

A klímaváltozás és energiabiztonság kérdései prioritást élveznek Brüszel politikájában, így a Bizottság átfogó konzultációt kezdeményez arról: miként lehetne jobban felhasználni a piai alapú eszközök használatát a fenntartható fogyasztás és termelés ösztönzésében – írta az EurActiv. Az adók, illetékek, támogatások segíthetik a környezetvédelmi és az energetikai célok elérését. A Bizottság szerint tehát vannak pénzügyi eszközök, lehetőségek, amelyek hatékony igénybe vétele sokkal költségtakarékosabb módja lehetne a tavaszi csúcsértekezleten megfogalmazott célok elérésének, mint a tagországok alkalmazkodásának jogi eszközökkel történő kikényszerítése.

A két európai biztos Zöld Könyve feltérképezi a lehetőségeket, külön kitérve a következő kérdésekre:

  • használhatók-e a piaci ösztönző eszközök az uniós ipar versenyképességének veszélyeztetése és a fogyasztók fokozott adóterhelése nélkül;
  • az EU vállalhatja-e a munkaügyi adók átalakítását környezeti adóvá, nemzeti szinten;
  • hasznos lenne-e egy olyan fórum, amely a leghatékonyabb gyakorlatokat népszerűsítené;
  • hogyan szabadulhat meg az EU a környezetre ártalmas támogatások gyakorlatától;
  • miként lehet összehangolni a jelenlegi Energiaadó Direktívát az új energetikai és környezetvédelmi célokkal;
  • hogyan lehet összhangot teremteni a piaci alapú eszközök és az EU emissziós rendszere között.

A tanulmány elismeri: jelentősen megnehezíti az adózási eszközök igénybe vételének hatékonyságát, hogy az Európai Unió jelenlegi adóügyi politikája korlátozza az unió befolyásolási lehetőségét a tagállamokra vonatkozóan.

Az Európai Környezetvédő Iroda félénknek nevezte a Zöld Könyvet. Szerintük a tagországokat erőteljesebben kellene sürgetni, hogy tíz éven belül legalább 10 százalékos átcsoportosítást hajtsanak végre adóbevételeikben a munkaügyi típusú adók rovására, az energetikai és környezeti adók javára.