Gyurcsány Ferenc miniszterelnök a mai napon elfogadta Molnár Lajos egészségügyi miniszter írásban benyújtott lemondását 2007. április 6-ai hatállyal.

A miniszterelnök és a kormány továbbra is elkötelezett az egészségügyi reform folytatása mellett, az eddig meghozott intézkedéseket a betegek érdekeit jól szolgáló, minőségi ellátást nyújtani képes, fenntartható és igazságos módon finanszírozott egészségügyi ellátás irányába tett helyes lépéseknek tekinti. A reform első szakasza nehéz alkalmazkodási kényszert teremtett a sok éve mozdulatlan egészségügyi rendszernek. A reform első szakasza, az elkerülhetetlen vitákkal és konfliktusokkal együtt is, sikeres.

Ebben Molnár Lajosnak elévülhetetlen érdemei vannak. A miniszterelnök megköszönte és elismerését fejezte ki azért a munkáért, amelyet Molnár Lajos a magyar egészségügy megújítása érdekében végzett.

Az egészségügyi reform következő nagy feladata a biztosítási oldal megújítása. A reform második szakaszának sikeréhez elengedhetetlen, hogy azt már ne terheljék a struktúraváltásból fakadó konfliktusok, ne legyen megkérdőjelezhető az átfogó és összetett döntéshez szükséges szakmai és politikai bizalom.

Az Egészségügyi Minisztérium élére a koalíciós megállapodás szerint az SZDSZ jogosult minisztert jelölni. Az új miniszter hivatalba lépéséig a tárcát helyettesítési jogkörében április 6-ától Horváth Ágnes államtitkár irányítja.