A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényt módosító tervezetnek sem az indokló részében, sem pedig a normaszövegében nincs szó az állami felsőoktatási intézmények magánosításáról. A Felsőoktatási és Tudományos Tanács április 11-i ülésének napirendjén az Oktatási és Kulturális Minisztérium előterjesztésében az államigazgatási eljárás keretében egyeztetésre megküldött felsőoktatási törvényt módosító tervezet szerepelt. A minisztérium erről kérte a Tanács véleményét és állásfoglalását.

Hiller István miniszter a Felsőoktatási Kerekasztal február 27-i ülésén, amelyen a felsőoktatási törvény módosításának koncepciója szerepelt napirenden, jelentette be döntését arról, hogy a felsőoktatási intézmények gazdasági társasági formában történő működtetésének lehetőségét a tárca nem vizsgálja, és a felsőoktatási törvény módosításának nem lesz témája e kérdéskör. A tárca szakértői ennek megfelelően készítették elő a törvénymódosítási javaslatot és küldték meg az érintett tárcáknak, szervezeteknek és testületeknek a törvénytervezetet.

A hatályos felsőoktatási törvény egyébként ma is lehetőséget ad arra, hogy az állami felsőoktatási intézmények egyes feladataik hatékony ellátása érdekében vállalkozási tevékenységet folytathassanak, továbbá saját bevételeikkel és saját vagyonukkal korlátolt felelősségű gazdasági társaságokat alapíthassanak és ezekben részesedést szerezhessenek. Ezen a lehetőségen a szaktárca nem kíván változtatni.