Megszüntetné az alkoholos italok jövedéki adójának minimális mértékét az EP gazdasági bizottsága, mely ehelyett egy magatartási kódex bevezetését javasolja a tagállamoknak.

Tizenöt évvel ezelőtt az akkori 12 tagállam egyhangúlag döntött úgy, hogy az alkoholtartalmú italok jövedékiadó-mértékének minimális szintjét állapítja meg (a boron kívül ebbe a körbe tartozott a sör és az égetett szesz is). A cél az volt, hogy így csökkentsék a piac azon torzulását, melyet a jövedéki adók tagállamonként eltérő szintje okozott.

A Bizottság 2006-ban azt javasolta, hogy ezt a minimális mértéket emeljék meg az infláció követése céljából. Astrid Lulling (néppárti, luxemburgi) jelentése azonban most úgy vélekedik, hogy a minimális mértékeket meghatározó irányelv nem érte el célját – nevezetesen az alkohol jövedékiadó-mértékeinek közelítését –, hanem még ellenkező hatással is járt.

A szakbizottság éppen ezért eltörölné a közösségi jogszabályt, s helyette egy olyan magatartási kódex bevezetését javasolja, mely arra bátorítaná az EU-átlag feletti adómértékkel rendelkező tagállamokat, hogy jövedéki adóikat fagyasszák be, majd fokozatosan csökkentsék azokat. Emellett lehetővé tenné, hogy az átlag alatti jövedéki adókat kivető tagországok adómértékeiknek megfelelő mértékű emelést hajtsanak végre.

A jelentés – melyet 19 igen szavazattal, 15 nem ellenében és 2 tartózkodás mellett fogadott el a gazdasági bizottság – május 9-10-én kerül a plenáris elé. Akárcsak más adózási ügyekben, a Parlamentnek ezúttal is konzultatív hatásköre van, így a jövedéki adó minimális mértékeinek esetleges módosításáról vagy eltörléséről szóló döntést a tagállamoknak egyhangúlag kell meghozniuk a Tanácsban.