A Legfőbb Ügyészség felperes 2006-ban peres eljárást indított az ALTUS Rt. I. r. és a HUMÁN-JÖVÕ 2000 Kht. II. r. alperesek ellen a budapesti Szalay utcai (a későbbiekben az Országgyűlési Képviselők Klubjaként üzemeltetett) ingatlanra kötött bérleti szerződés részbeni érvénytelenségének megállapítása iránt.

A bérleti szerződés szerint az üzemeltetéshez szükséges átalakítási munkálatokat a bérlő, a II. r. alperes jogelődje (az állami tulajdonban lévő Közlöny- és Lapkiadó Kft.) finanszírozza, a bérlet 10 év utáni megszűnését követően a beruházás eredménye a bérbeadót illeti.

A kereseti kérelem előterjesztésekor a felperes jogi álláspontja az volt, hogy a szerződésnek a bérlő 87 millió forint értékű beruházását ellenszolgáltatás nélkül a magáncég bérbeadó tulajdonába adó kikötése semmis, mert ajándékozást leplez, és ebből következően jóerkölcsbe ütközik.

A peres eljárás során a Somogy Megyei Bíróság bizonyítást foganatosított. Az alperesek – egyebek mellett – arra hivatkoztak, hogy a szerződés megszűnésekor egymással elszámoltak, ennek igazolására dokumentumokat csatoltak.

A pernek a felek kölcsönös megegyezése folytán történt szünetelése alatt a Legfőbb Ügyészség felperes értékelte a rendelkezésre álló – részben új – adatokat.

A felperes által a perben megismert, az elszámolás alapjául szolgáló, az Igazságügyi Szakértői Intézetek Hivatala Budapesti Igazságügyi Műszaki, Könyv- és Árszakértői Intézete által készített igazságügyi műszaki- és könyvszakértői vélemény összegzett – kellő alappal nem cáfolható – következtetése szerint a bérlő által finanszírozott vagyonnövekmény és a bérleti díjból történt megtakarítás különbözete megközelítőleg 7 millió forint volt. A bérbeadó a különbözetet ugyancsak a perben becsatolt átutalási megbízásokkal igazoltan a bérlőnek megtérítette.

Ezen utóbb ismertté vált tényekre figyelemmel a kereseti kérelem jogalap nélkülivé, a további eljárás okafogyottá vált, ezért a Legfőbb Ügyészség elállt a keresettől. Az alperesek hozzájáruló nyilatkozatától függően dönt a bíróság a peres eljárás megszüntetéséről.