Április végén rendkívül sokféle és érdekes ügyben kerül sor valamilyen eljárási cselekményre a luxemburgi bíróságokon. Rövid összeállításunkban ezeket ismertetjük.

Stamatelaki (C-444/05)

A Bíróság 2007. április 19-én, csütörtökön adja ki sajtóközleményét a Stamatelaki ügyben (C-444/05) hozott ítéletéről. A tényállás szerint a görögországi lakóhellyel rendelkező D. Stamatelaki két alkalommal kórházi ellátásban részesült egy londoni magánklinikán. A görög egészségbiztosító megtagadta a kezelés költségeinek megtérítését azon az alapon, hogy a görög jog kizárja a külföldi magánklinikán igénybe vett kórházi ellátás költségeinek megtérítését, amennyiben a beteg már betöltötte 14. életévét. Az időközben elhunyt D. Stamatelaki özvegye ezt követően keresetet nyújtott be a görög bíróságokhoz a biztosítónak a megtérítést elutasító határozatával szemben. Álláspontja szerint férjének a kórházi ellátáshoz való jogát megsértették, továbbá a kérdéses görög jogszabályok nincsenek összhangban a szolgáltatásnyújtás szabadságának elvével. Az ügyben eljáró görög bíróság a görög szabályozás közösségi joggal való összhangjának megvizsgálása érdekében az Európai Bírósághoz fordult.

De Landtsheer Emmanuel (C-381/05)

Szintén ezen a napon jelenik meg a De Landtsheer Emmanuel ügy (C-381/05) ítélete. A De Landtsheer Emmanuel cég egy rendszerint a pezsgők előállítására szolgáló eljárással készít sört. A cég az így készült sört, mint különleges terméket, a “Malheur Brut Réserve” elnevezés alatt, 750 milliliteres, pezsgő-stílusú palackokban forgalmazza. A sört a sörvilág “Veuve-Clicqoutjaként” mutatták be és a palackok nyakán egy magyarázó szöveg található arról, hogy hogyan állítják elő a sört pezsgőkészítési technikák alkalmazásával. A Veuve-Clicqout Ponsardin cég belga bíróságok előtt eljárást indított a De Landtsheer Emmanuellel szemben védjegyjogai, valamint a fogyasztók tájékoztatására és az összehasonlító reklámokra vonatkozó szabályok megsértése miatt. A Veuve-Clicqout Ponsardin első fokon megnyerte a pert, a fellebbezési ügyben eljáró másodfokú belga bíróság viszont előzetes döntéshozatali eljárás keretében az összehasonlító reklámozásra vonatkozó közösségi jogszabályok értelmezését kéri az Európai Bíróságtól, különösen annak megállapítása érdekében, hogy az egymástól különböző termékeket forgalmazó két vállalkozás versenytársi viszonyban van-e egymással.

Alrosa kontra Bizottság (T-170/06)

Az Elsőfokú Bíróság tárgyalást tart e napon az Alrosa kontra Bizottság ügyben (T-170/06). Az Alrosa és a De Beers a világ gyémántpiacának két vezető cége. 2002 márciusában, a közösségi joggal összhangban, a két cég arról értesítette a Bizottságot – egyúttal ún. nemleges megállapítást is kérve –, hogy kereskedelmi megállapodást kötöttek, melynek értelmében az Alrosa a Bizottság nemleges megállapításának időpontjától számított öt éven keresztül nyersgyémántot fog eladni a De Beeersnek. A Bizottság azonban ún. kifogási nyilatkozatot küldött a két cégnek azzal az indokkal, hogy megállapodásuk – mivel korlátozza a versenyt – a közösségi versenyjogba ütközik. Az Alrosa a jelen eljárás keretében a Bizottság e határozatát támadja, amelynek értelmében tehát 2009. január 1-jétől a De Beers egyáltalán nem vásárolhat csiszolatlan gyémántot az Alrosától. A cég azt állítja, hogy az említett tilalom megállapításával a Bizottság megsértette az Alrosának a közösségi versenyjogból származó jogait, valamint a szerződéskötés szabadsága és az arányosság elvét. Az ügyet gyorsított eljárás keretében tárgyalják.

Schneider Electric kontra Bizottság (T-351/03)

Az április 23-tól április 27-ig tartó munkahét során az Elsőfokú Bíróság 2007. április 25-én, szerdán tart tárgyalást a Schneider Electric kontra Bizottság ügyben (T-351/03). A Schneider Electric azon kárának megtérítése iránt indított keresetet a Bizottság ellen, amelyet állítása szerint azért szenvedett el, mert a Bizottság határozatban megtiltotta a Legrand céggel való egyesülését. E határozatot később az Elsőfokú Bíróság hatályon kívül helyezte. A Schneider Electric összesen mintegy 1.66 milliárd euró összegű kártérítésre tart igényt.

Bolloré és mások kontra Bizottság (T-109/02…T-136/02)
2007. április 26-án jelenik meg a Bolloré és mások kontra Bizottság ügy (T-109/02…T-136/02) ítélete. 2001 decemberében a Bizottság tíz vállalkozást sújtott – összesen 313,7 millió euró összegű – versenybírsággal az indigópapírok piacán tanúsított versenykorlátozó magatartásuk miatt. Az ügyben érintett valamennyi cég, köztük az Arjo Wiggins Appleton Plc, a Papierfabrik August Koehler AG, a Bolloré SA, valamint a Mitsubishi HiTech Paper Bielefeld GmbH, keresetet indított az Elsőfokú Bíróság előtt a Bizottság versenybírságot kiszabó határozatának megsemmisítése, illetve a versenybírság összegének csökkentése érdekében.