A T-310/06. sz. Magyarország kontra Bizottság ügyben Magyarország szerint a kukoricára vonatkozó fajsúlykövetelmény évközi bevezetésével (azaz az intervencióra való felajánláshoz szükséges minőségi követelmények szigorításával) a Bizottság megsértette a termelők jogos várakozásait.

A Bizottság továbbá megsértette a jogbiztonság és az arányosság elvét is a kihirdetés és az alkalmazás kezdőidőpontja közötti nagyon rövid (kevesebb, mint két hét) felkészülési idő biztosításával, illetve a fokozatosság figyelmen kívül hagyásával.

Emellett Magyarország szerint a Bizottságnak nem volt hatásköre a kukoricára vonatkozó fajsúlykövetelmény előírására, illetve, amennyiben a Bizottságnak hatásköre volt a szóban forgó fajsúlykövetelmény előírására, a magyar kormány úgy véli, hogy a Bizottság visszaélt e hatáskörével, amikor az intervenciós minőségi paraméterek módosítása ürügyén gyakorlatilag lényegesen módosította a kukoricára vonatkozó intervenciós rendszert, megsértve ezzel a Tanács e területen fennálló hatáskörét.

A magyar kormány szerint továbbá amennyiben a Bizottságnak hatásköre volt a szóban forgó fajsúlykövetelmény előírására, a Bizottság nyilvánvaló mérlegelési hibát követett el a fajsúlykövetelmény előírása során, amikor a kukorica átlagminőségéhez igazítandó kritériumszint megállapításakor nem vette figyelembe azt, hogy a közösségi kukorica elsősorban takarmányozási célra szolgál.

Végül a magyar kormány álláspontja szerint a Bizottság megsértette az EK 253. cikke értelmében a jogi aktusok megfelelő indokolására vonatkozó kötelezettségét, illetve a Gabona Irányító Bizottság eljárási szabályzatát.