Április közepére lezárult a külkapcsolati stratégiát megalapozó szakértői munka első szakasza, melynek során 45 szakmai résztanulmány készült el, és lezajlott ezek vitája is.

A tanulmányok foglalkoznak a nemzetközi biztonsággal, az európai integrációval, a világgazdasági folyamatokkal, a szomszédos országokkal és a határon túli magyarsággal fenntartott kapcsolatokkal, a kultúrával és tudománnyal. Vizsgálják a világ, Európa és közvetlen térségünk fejlődésének legfontosabb kérdéseit, a külkapcsolatainkban kiaknázható lehetőségeket, a kezelendő kihívásokat és külpolitikánk jövőbeni mozgásterét. A tanulmányokról rendezett műhelyviták alkalmat adtak a nézetek ütköztetésére és közös szakmai válaszok keresésére.

A külkapcsolati stratégia munkálatai a következő hetekben az egyes szakterületek kérdéseit összegző tanulmányok elkészítésével, majd egyetemi és más nyilvános fórumokon történő megvitatásával folytatódnak, a vezető kutatókból álló Konzultatív Tanács és a szakmai műhelyek együttműködésével. A szakértői gondolkodási folyamat májusban stratégiai ajánlás elkészítésével zárul, amelyet a Konzultatív Tanács tagjai adnak át Göncz Kinga külügyminiszternek. A külügyminisztérium és a szaktárcák véleményét is magában foglaló végleges stratégia ez év nyarán készül el.

Mint ismeretes, a stratégia szakértői előkészítése a múlt év végén indult el. A folyamat kezdettől fogva nyitott a szakmai nyilvánosság és az érdeklődő közvélemény előtt. A szakértők tanulmányai elérhetők a HVG on-line fórumán, illetve a részt vevő kutatóintézetek, műhelyek honlapjain is.