Támogatta az EP az Európai Bizottság javaslatát, amely kiterjesztené az Európai Bíróság előzetes döntéshozatali jogkörét az EK-szerződés IV. címén (vízumok, menekültügy, bevándorlás és a személyek szabad mozgására vonatkozó egyéb politikák) alapuló intézkedések kapcsán.

A parlament módosítás nélkül, kézfelemeléssel fogadta el szerdán Szájer József néppárti képviselő jelentését, amelynek célja az Európai Bíróság hatásköre korlátozásának megszüntetése.

Az Európai Bíróság szerint az előzetes döntéshozatali eljárás elsőrendű fontosságú az uniós alapszerződésben megállapított jogszabályok közösségi jellegének megőrzésében, és célja annak biztosítása, hogy a közösség mindegyik tagállamában e jogszabályok minden körülmények között azonosak legyenek – áll az indokolásban.

Bár az uniós szerződés 234. cikke felhatalmazza az Európai Bíróságot előzetes döntések meghozatalára a közösségi jogszabályok értelmezése és a közösségi intézmények jogi aktusainak érvényessége területén, a 68. cikk (1) bekezdése az EK-szerződés IV. címén alapuló intézkedésekre (vízumok, menekültügy, bevándorlás és a személyek szabad mozgására vonatkozó egyéb politikák) vonatkozó előzetes döntéshozatal kérésének lehetőségét olyan bíróságokra korlátozza, amelyeknek határozatai ellen a nemzeti jog értelmében nincs jogorvoslati lehetőség. Ezen kívül a 68. cikk (2) bekezdése megállapítja, hogy az Európai Bíróság semmilyen körülmények között nem rendelkezik hatáskörrel a közrend fenntartásával és a belső biztonság megőrzésével kapcsolatosan hozott intézkedésekre vagy határozatokra vonatkozóan.

Az Európai Bizottság javaslata alapján az Európai Bíróság minden korlátozás nélkül alkalmazhatná a szerződés 234. cikkének általános szabályait.

Az indokolás szerint bizottsági javaslat:

  • biztosítaná a közösségi jogszabályok egységes alkalmazását és értelmezését ezen a területen
  • lehetővé tenné a jogvédelem megerősítését az alapvető jogokra nézve különösen érzékeny területeken
  • orvosolná az amszterdami szerződésből eredően az EK-szerződés 65. cikke által szabályozott polgári ügyeket illető jogvédelemben bekövetkezett visszalépést,
  • alkalmassá tenné a közösségi igazságügyi rendszert a normális működésre ezen a területen.

„Még pontosabban, a javaslat elősegítené a közösségi jogszabályok egységes értelmezését és alkalmazását és ennél fogva a jogvédelmi rendszer egységesítését a IV. cím alá tartozó területen” – így az indokolás. A jelentés szerint az előzetes döntéshozatali eljárás IV. címre történő teljes alkalmazása megerősítené az érintettek jogvédelmét.

A képviselők szerint támogatni kell az Európai Bizottság javaslatát, és meg kell ismételni az EP azon kérését, hogy a Tanács szüntesse meg a bíróság hatáskörének korlátozását az EK-szerződés IV. címe keretében.

Szájer József indokolása szerint szükség van a 67. cikkben meghatározott áthidaló („passarelle”) záradék életbeléptetésére a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térséget még mindig jellemző demokráciadeficit orvoslása, valamint a jogvédelmi rendszer alkalmazási körének az EK-szerződés IV. címében szabályozott érzékeny területekre való kiterjesztése érdekében.

Szájer: „passarelle” az európai polgárok teljes jogi védelméért

A jelentése szavazása előtt felszólaló Szájer József azt mondta, „az Európai Parlamentben széleskörű támogatást élvez az európai alkotmányt létrehozó szerződés megszületése, ami előrelépést jelentene a Bíróság hatásköre tekintetében is. Azonban abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy nem kell várnunk az alkotmányos szerződés megszületésére ebben a kérdésben, hiszen az amszterdami szerződés biztosítja az átmenetnek, a »passarelle«-nek a lehetőségét”.

„A jelentés, amelyet az asztalra tettem, világosan kiáll amellett, hogy érvényesítsük ezt az átmenetet, a »passarelle«-t, és ezáltal az Európai Bíróság jogkörét az európai vízum, a menekültügy és a bevándorlási politikák területeire is kiterjesszük” – fogalmazott Szájer, aki szerint „ez biztosítja az európai állampolgárok teljes jogi védelmét”. „Ezzel elő kívánom segíteni a közösségi jogszabályok egységes értelmezését és alkalmazását, az egységes jogvédelmi rendszer létrejöttét” – mondta a politikus.