Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának általános helyettese nyilvánosságra hozta jelentését a 2006. szeptemberi-októberi közterületi rendezvényekről és a velük kapcsolatban tett rendőri intézkedésekről.

2006. szeptember 18-a és október 23-a után 2007. április végéig összességében mintegy 100 panasz és bejelentés érkezett az Országgyűlési Biztosok Hivatalához. A beadványokban a legtöbben rendőri fellépés brutalitását, indokolatlanságát, és az előzetes letartóztatásba helyezés túl széles körű foganatosítását kifogásolták. Némelyek viszont azt sérelmezték, hogy a rendőrség fellépése nem volt elég határozott, és az elfajuló események a lakosság személyi és vagyonbiztonságát veszélyeztették.

Az ombudsmani vizsgálat a nemzetközi szabályozási gyakorlatot is bemutató alkotmányos alapokról kiindulva elsősorban a gyülekezési jog magyar szabályozását, a rendőrségi műveletekre vonatkozó szabályokat és a rendőri intézkedések jogszerűségét vizsgálta.

Vizsgálatának eredményeként a gyülekezési törvény kapcsán az ombudsman azt a következtetést vonta le, hogy „a demonstrációs gyakorlat meghaladta a gyülekezési jogról szóló törvény merev rendszerét […] a szabályozás életszerűtlenné vált és jogalkalmazási gyakorlat nehézségekkel jár.”

A rendőrségi intézkedésekkel összefüggésben Takács Albert azon az állásponton van, hogy 2006. őszén a rendőrség nem akadályozta szándékosan a békés gyülekezési jog gyakorlását, mert a” csapaterő alkalmazását a nagy területre kiterjedő, folyamatosan újraszerveződő jogellenes és egyre erőszakosabbá váló tüntetések indokolttá tették.” Ettől függetlenül a rendőrök által elkövetett törvénysértéseket ki kell vizsgálni, mert a bizonyíthatóan elkövetett emberi jogsértések és alkotmányos visszásságok közül egy sem engedhető meg.

Takács Albert az igazságügyi és rendészeti miniszter, valamint az országos és budapesti rendőrfőkapitányok számára a következő ajánlásokat fogalmazta meg:

  • a gyülekezési jog reformjának részeként a spontán demonstrációkra vonatkozó külön szabályok meghatározása szükséges;
  • a csapaterő által használható kényszerítő eszközök alkalmazására vonatkozó szabályokat pontosítani kell, az ott alkalmazott rendőrök egyéni azonosíthatóságának megoldása és a gumilövedék használhatóságának mellőzése vagy a jelenleginél szigorúbb feltételekhez kötése ajánlott;
  • a közterületi rendezvények biztosításához és a jogellenes demonstrációk esetén a közrend helyreállításához szükséges rendőri magatartások szakmai tematikájának kidolgozását meg kell valósítani;
  • csak olyan eszközök legyenek használhatók, amelyek szükségesek és alkalmasak a rendőrség törvényes feladatainak teljesítéséhez;
  • a közterületi rendezvényekkel kapcsolatos rendőri feladatok irányításának és parancsnoklásának rendjét át kell alakítani;
  • a rendőri intézkedések elleni panaszok elbírálásának garanciális szabályainak kidolgozása és az ilyen eljárások figyelemmel kísérése a pártatlanság és az objektivitás követelményének megvalósulására tekintettel;
  • a rendőrség közterületi rendezvényekkel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének maradéktalan teljesítéséhez gondoskodjon a műszaki, technikai és személyi feltételek megteremtéséről; és
  • el kell végezni a rendőri intézkedések elleni panaszok kivizsgálásának és elbírálásának a hatékony jogorvoslat elvét biztosító rendjének kidolgozását.