Elaggott törvényeket igyekszik megsemmisíttetni a kormányzat, az akár évszázados, nem működő , de hatályos jogszabályok között akar rendet vágni.

A kormány több ezer olyan törvény és törvényerejű rendelet hatályon kívül helyezését kezdeményezi a parlamentben, amelyeket 1989. október 23-a, a harmadik Magyar Köztársaság Alkotmányának hatályba lépése előtt alkottak, de mára elavulttá váltak. A szerdai döntést újabbak fogják követni: a kormány az év végéig az összes többi jogszabályt is áttekinti.

A mai napig hatályos az az 1894-es törvény, amelyik szerint a fiúk az apjuk, a lányuk pedig az anyjuk vallását öröklik. Aki ezt az előírást nem veszi komolyan, az akaratán kívül ugyan, de törvényt sért – más kérdés, hogy nem kell büntetéstől tartania ezért. Nincsenek ma már gombaszárítási céltanfolyamok sem, a róluk szóló törvény viszont él. A fodrászok sem borotválnak már a régi módi szerint, ennek ellenére törvény tiltja nekik, hogy az egyszer már felhasznált szappanhabot újra felkenjék az ember arcára. Ilyen és ehhez hasonló törvényekből és törvényerejű rendeletekből több ezer van – ezek egy részét ráadásul nem ismerhetik az emberek, holott továbbra is érvényesek. A rendszerváltás előtt ugyanis ellentmondásos volt a jogszabályok kihirdetésének gyakorlata: nem volt kötelező minden jogszabályt a hivatalos lapban kihirdetni, ezért számos régi jogszabály csak minisztériumi irattárakban vagy levéltárakban lelhető fel.

A kormány szerdai döntésével – amelyik szerint egy olyan átfogó, jogegyszerűsítő törvényjavaslatot terjeszt az Országgyűlés elé, amely formai értelemben még hatályos, de a gyakorlatban már nem alkalmazott törvényeket és törvényerejű rendeleteket helyezi hatályon kívül – azonban nem egyszerűen egy jogtechnikai problémát akar orvosolni: a demokrácia egyik fontos alapelvét szeretné megvalósítani.

A jogállami működés alappillére, hogy minden polgár megismerheti az ország működését szabályozó jogi normákat, amiket be is tart. Ehhez azonban biztosítani kell azoknak a szabályoknak a nyilvánosságát is, amelyeket régen alkottak ugyan, de még ma is fontos szerepet játszanak – emiatt is szükséges a joganyag átfésülése és megrostálása. Éppen ezért a kormány nem áll meg a törvényeknél és törvényerejű rendeleteknél: a következő hónapokban áttekinti az összes többi jogszabályt is, s a munka elvégzése után, az év végén, mindenki számára hozzáférhetővé teszi a hatályos jogszabályok szövegét – akkor már az elavult regulák nélkül.