Az ökológiai termelésről szóló rendeletjavaslat szigorú feltételekhez kötné, mit szabad ökológiai terméknek nevezni. Így például az ilyen élelmiszer legfeljebb 0,1 százalékban tartalmazhatna genetikailag módosított szervezetet (GMO).

Az ökológiai termelésről szóló rendeletjavaslat szigorú feltételekhez kötné, mit szabad ökológiai terméknek nevezni. Így például az ilyen élelmiszer legfeljebb 0,1 százalékban tartalmazhatna genetikailag módosított szervezetet (GMO). A korábbi parlamenti elutasítás után, a német soros elnökséggel folytatott tárgyalásokat követően most újra a plenáris ülés elé került a szöveg. A képviselők elfogadták a jogszabályt.

A képviselők a keddi végszavazáson 611 igen, 61 nem szavazattal, 23 tartózkodás mellett elfogadták az ökológiai termékekkel foglalkozó jogszabályt.

A márciusi, strasbourgi plenáris ülésen a képviselők már szavaztak a módosító indítványokról, azonban a teljes jelentés elfogadása helyett visszaküldték a szöveget a szakbizottságba, mivel véleményük szerint az Európai Bizottság nem tartotta tiszteletben az EP együttdöntési jogát ebben a kérdésben. A parlament ugyanis úgy vélte, a téma nem csupán mezőgazdasági, hanem a belső piacot is érinti, viszont míg az előbbiben csak konzultációs, az utóbbiban együttdöntési joga van az EP-nek. (A jogszabályt jelenleg konzultációs eljárásban tárgyalják. Ebben az esetben az EP azzal tud nyomást gyakorolni a tagállamokat képviselő tanácsra, ha visszaküldi a javaslatot a szakbizottságba. Ez történt márciusban.)

Ezredrésznyi GMO

Az ökológiai termelésről szóló rendeletjavaslat fő célja a fogyasztói bizalom erősítése. Ennek érdelében szigorú feltételekhez kötnék, mit lehet ökológiai terméknek nevezni. Nem tartalmazhatna például 0,1 százaléknál nagyobb arányban genetikailag módosított szervezetet (GMO), és szintetikus növényvédő szereket sem lehetne használni az előállításuknál. A megfelelő termékeket „ökológiai” feliratú logóval lehetne ellátni.