A rendőrség jogi-erkölcsi stabilitása a demokrácia legalapvetőbb értékei közé tartozik: ez a jogállamiság, a közrend és a biztonság védelmének egyik legalapvetőbb feltétele.

A rendőrség jogi-erkölcsi stabilitása a demokrácia legalapvetőbb értékei közé tartozik: ez a jogállamiság, a közrend és a biztonság védelmének egyik legalapvetőbb feltétele.

Társadalmi rendeltetését a rendőrség csakis akkor képes hatékonyan ellátni, ha élvezi a társadalom megbecsülését és támogatását. Ezért a rendőrség tekintélyének megőrzéséért a Kormány különös felelősséget visel.

A rendőrséget az elmúlt hetekben negatívan érintő események egyszerre gyengítették az emberek biztonságérzetét, megingatták a rendvédelmi szervekbe vetett közbizalmat, és elbizonytalanították a munkájukat tisztességgel végző rendőröket.

A tisztesség és a rend egymástól elválaszthatatlanok. Ezért akkor, amikor a polgárok a rend fenntartását várják el a rendőrségtől, ugyanolyan határozottan megkövetelik a tisztességet is.

Azok a rendőrök pedig, akik nap mint nap egyenruhát öltenek, hogy védjék a polgárok életét, vagyonát és jogait, és akik meggyőződéssel, tisztességgel teszik a dolgukat, jogosan várják el a bizalmat, a támogatást és a megbecsülést a társadalom és a kormány részéről egyaránt.

Magyarországnak erős, határozott és igazságos rendőrségre van szüksége. Ennek érdekében olyan gyors és hatékony intézkedésekre van szükség, melyek egyszerre képesek helyreállítani a rendőrök önbizalmát és a polgárok bizalmát a rendőrök iránt.

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium ezzel a céllal készített el egy intézkedési tervet. A minisztérium célkitűzése az, hogy a Magyar Köztársaság Rendőrsége a közbiztonságnak az Európai Unió bel- és igazságügyi együttműködésén belül elismert, a magyar polgárok körében megbecsült intézménye legyen.

Az intézkedési terv főbb elemei között említhető:

  • a rendőri tevékenység ellenőrzési rendszerének felülvizsgálata és eszköztárának bővítése, ennek keretében a valódi civil kontrollt megvalósító, független rendészeti panasztestület létrehozása;
  • a parancsnoki felelősség erősítése;
  • a kooperatív vezetési módszerek meghonosítása;
  • a folyamatos kockázatelemzés az állomány körében;
  • a hivatásos szolgálatra való alkalmasság szabályainak felülvizsgálata és szigorítása;
  • a rendőri etika szabályainak hangsúlyosabb oktatása és elsajátíttatása;
  • az átfogó, határozott jövőképet előrevetítő rendvédelmi stratégia megalkotása.

Meggyőződésem, hogy a rendőri állomány tagjai készek és képesek úgy megújítani munkájukat, hogy az uniós tagságból fakadó követelményeket és a polgárok elvárásait egyformán magas színvonalon tudják kielégíteni. Hogy a határozott, hatékony, a feltétlen jogtisztelet elve szerint működő, polgárbarát rendőrség eszménye mindenki számára a hétköznapokban is megélhető élmény legyen.

Dr. Kondorosi Ferenc,
az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium államtitkára