A Budapesti Nyomozó Ügyészség 2007. május 25-én kelt határozatával, megszüntette Polgár Tamás közismert nevén Tomcattal szemben, még 2006. szeptember 18-án a Szabadság téri eseményekkel kapcsolatban, csoportosan elkövetett hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt indult büntetőeljárást, értesítette a Nemzeti Jogvédő Alapítványt dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd, Tomcat védője. A határozat rendelkező része szerint a megszüntetésre azért került sor, mert a nyomozás adatai alapján nem volt megállapítható bűncselekmény elkövetése, és az eljárás folytatásától sem volt várható eredmény.

Amint emlékezetes, az ismert blogger jelen volt a 2006. szeptember 18-én éjszaka a Szabadság téri televízió székháznál zajlott eseményeknél, ahol fényképfelvételeket készített az eseményekről. Másnap blogján élménybeszámolót tett közzé, amelyben egyes eseményekben játszott szerepét túldimenzionáltan adta elő, állítva többek között azt, hogy ő vezényelte a rendőrségi vízágyú elfoglalását, illetve a szovjet emlékmű megrongálásához eszközöket adott.

Tomcat-et blogjának közzétételét követően, 2006. szeptember 19-én vették őrizetbe, majd előzetes letartóztatását rendelték el, amelyet a Fővárosi Bíróság 2006. szeptember 28-án házi őrizetre enyhített, a házi őrizet megszüntetésére csak közel egy hónap múlva, 2006. október 26-án került sor. Emlékezetes, hogy a házi őrizet során a házi őrizet szabályainak betartását rendőrség rendszeresen és több alkalommal zaklatásszerűen végezte. Lefoglalták Tomcat számítógépét is, fényképezőgépét, és egyéb technikai eszközeit, amelyeket szintén csak több hónap múlva adtak részére vissza.

A most megszületett határozat szerint csupán annyit lehetett tényként megállapítani, hogy Tomcat jelen volt Szabadság téren 2006. szeptember 18-án, mint sok más ezer ember, azonban semmilyen bizonyíték nem került elő, amely igazolta volna, hogy ő tevőlegesen részt vett volna a vízágyú elfoglalásában vagy más erőszakos cselekményben. Külön említi a határozat azt is, hogy a rendőrségi vízágyú környékén készült fénykép és videofelvételeket ellenőrzése során megállapítható volt, hogy azokon Tomcat nem látható. Mint emlékezetes Tomcat kihallgatása során a blogjának tartalmával kapcsolatban azt az indokolást adta, hogy blogja a médiaháború egyik oldalát képviseli, amelynek célja az, hogy az ideológiailag befolyásolt tömegsajtóban megjelenő hamis állításokkal szemben ellenpontot képezzen, ennek megfelelően adott esetben rákényszerül arra, hogy egyes történések más értelmezését adja.

A terhére rótt cselekmény meglehetősen súlyos bűncselekménynek minősült, mivel az elkövető öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A megszüntető határozat azt is megállapítja, hogy a Szabadság téri szovjet önkényuralmi szimbólum megrongálásával kapcsolatosan kihallgatott gyanúsítottak sem nyilatkoztak semmilyen terhelőt Polgár Tamás tevékenységével kapcsolatban.

Mindebből tehát kitűnik, hogy Tomcatet a nyomozó hatóságok és bíróságok megalapozatlanul helyezték őrizetbe, majd előzetes letartóztatásba, illetve azt követően házi őrizetbe. A vele szemben a Szabadság téri szovjet emlékművel kapcsolatosan folyó büntetőeljárásban sem lehet kétséges az, hogy eljárás megszüntetése indokolt, mivel éppen a most meghozott határozat utal arra, hogy a Szabadság téri eseményekkel kapcsolatos részvételére vonatkozóan sem áll rendelkezésre semmilyen bizonyíték.

A sokak által okkal kifogásolt szovjet katonai emlékmű megrongálásával kapcsolatos büntetőeljárást hozzáegyesítették Budaházy György elleni eljáráshoz. Ebben a büntetőeljárásban rajtuk kívül további három gyanúsított is szerepel, de az ő vonatkozásukban sem vált ismertté eddig semmilyen olyan bizonyíték, amely büntetőjogi felelősségüket megalapozta vagy legalább a gyanút megalapozottá tette volna.

A megszüntető határozat végül rögzíti, hogy a Tomcat által írt blog tartalmán túlmenően semmilyen bizonyítékot nem sikerült beszerezni, amely alátámasztotta volna a gyanúsításban foglaltakat, ezért volt szükség a nyomozás megszüntetésére.

A Nemzeti Jogvédő Alapítvány rámutat arra, hogy Polgár Tamás esete nem kivételes jelenség. A tavaly őszi tüntetésekkel összefüggésben folyó felelősségre vonási eljárásokban megfigyelhető az, hogy még számos tüntetővel, jelenlevővel szemben folynak büntetőeljárások anélkül, hogy vádirat benyújtására sor került volna, mindez pedig azt jelenti, hogy a nyomozó hatóságok objektíve nem tudtak nagy valószínűséggel beszerezni olyan bizonyítékokat, amely egyáltalán vádképessé tett volna ezeket az ügyeket. Ebben a helyzetben büntetőeljárási alapelvek helyes értelmezésével ? kétséget kizáróan nem bizonyított tény nem értékelhető gyanúsított terhére ? a nyomozó hatóság akkor jár el helyesen, ha már az egyébként kimerített nyomozási lehetőségek tudatában megszünteti ezen eljárásokat, és nem tartja büntetőeljárás hatálya alatt azon személyeket, akikkel szemben az eljárások folyamatban tartása már nem indokolt.

Szükséges megjegyezni azt is, hogy a szovjet emlékmű megrongálásával kapcsolatosan meggyanúsított személyek között két olyan személy is szerepel, akik közül az egyikről a Budaházy György által már eltávolított szovjet címert kezében tartva készült fényképfelvétel, illetve egy másik személyről pedig egy olyan fotó készült, amelyen kezében kalapácsot tartva úgy csinál, mintha az emlékműre ütne, de valójában ezt nem tette meg. Ezek sem minősülnek olyan súlyú bizonyítéknak, amelyek az elkövetők büntetőjogi felelősségét megalapoznák, ezért a velük szembeni büntetőeljárás megszüntetése is indokolt.

Tomcat jelenleg előzetes letartóztatásban van a rendőrség által a 2007. május 9-i kormányrendezvénnyel összefüggésbe hozott közveszélyokozás előkészülete miatt, amely eljárásban őt dr. Futó Barnabás ügyvéd védi.