Az Európai Bíróság döntése alapján Oslo ezentúl nem tilthatja meg állampolgárai számára, hogy az interneten rendeljenek vagy külföldről küldjenek haza alkoholt, mert a testület szerint ez az áruk szabad áramlásának korlátozását jelenti.

Az Európai Bíróság június 5-i előzetes döntése értelmében az interneten rendelt alkoholtermékek importjának tilalma, vagy akár annak megakadályozása, hogy a svédek külföldi nyaralásról szeszesitalt küldjenek haza „az áruk szabad áramlásának megalapozatlan korlátozását jelenti”.

Svédországban 3,5 százaléknál magasabb alkoholtartalmú szeszesitalokat kizárólag az állami tulajdonú üzlethálózat boltjaiban, az ún. Systembolaget-ban lehet vásárolni.

A svéd állam ellen Karl Rosengren és további tíz személy nyújtott be keresetet amiatt, hogy a svéd határon elkobozták egy dán weblapon keresztül megrendelt spanyol borukat. Az ügy a svéd Legfelsőbb Bíróság elé került, mely előzetes döntéshozatal céljából a luxemburgi székhelyű Európai Bíróság elé terjesztette azt.

A svéd állam a korlátozást közegészségügyi okokkal indokolta. Az Európai Bíróság azonban úgy határozott, hogy a tilalom nem megfelelő eszköz az alkohol fogyasztás korlátozásának eléréséhez és nem áll arányban azzal a céllal, amely a fiatalokat az alkohol ártalmas hatásaitól védené meg.

„Egy Merlot-val ünneplem ezt meg. A rioja-ival, amit elkoboztak”- mondta Rosengren. „Az egész EU eszménye a szabadságra épült. Ezért akartam megvívni ezt a csatát”

Az Európai Bíróság előzetes döntését követően a svéd Legfelsőbb Bíróságnak kell ítéletet hoznia, mely a következő hónapban várható, s valószínűleg követi az uniós döntést.

„Ez fantasztikus! Jó látni, hogy az EU és intézményei az áruk szabad áramlása érdekében dolgoznak”- mondta Christofer Fjellner jobbközép parlamenti képviselő, aki egyben a magánimport akciócsoport elnöke is, mely közel 800 svéd állampolgárt képvisel, akiknek alkohol szállítmánya vámraktárakban ragadt.

Kérdéses, hogy a döntés a svéd alkoholmonopólium végéhez vezet-e, de az ítélet jóváhagyta azt a jogot, hogy a svédek megválaszthassák hol és milyen alkoholt akarnak venni. A Bíróság 2006 novemberében hozott döntése alapján azonban a postán vagy interneten más tagállamokból megrendelt jövedéki termékek adóját a vásárlás szerinti tagállamban kell megfizetni. Az Európai Bíróság szerint kizárólag a magánszemélyek által személyesen beszerzett és előállított termék mentesül az alól, hogy a behozatal tagállamában jövedéki adót fizessenek utána.

A svéd egészségügyi miniszter, Maria Larsson megerősítette, hogy az alkoholmonopólium fennmarad. „Svédország alkohol politikája továbbra is határozott lesz, célunk hogy csökkentsük az alkohol fogyasztást.” – mondta a miniszter.