Az EP egyértelmű elképzelést vár a tagállamoktól a júniusi csúcs után arról, milyen lépések vezetnek el az EU intézményi reformjáról szóló megállapodáshoz. A képviselők a demokráciát, az átláthatóságot és a polgárok jogait erősítő szerződést akarnak – mégpedig 2008 végéig.

Az EP 469 igen, 141 nem és 32 tartózkodó szavazattal fogadta el csütörtökön az Enrique Barón Crespo (szocialista, spanyol) és Elmar Brok (néppárti, német) által jegyzett jelentést az EU intézményi reformjáról. A szöveg emlékeztet: bár „a népszavazások negatív kimenetele miatt Franciaországnak és Hollandiának nem sikerült sikeresen lezárnia e folyamatot”, „a tagállamok teljes számának kétharmadát, valamint az Európai Unió népességének többségét kitevő 18 tagállam ratifikálta az alkotmányszerződést”, és „négy másik tagállam nyilatkozatot tett, hogy hajlandó a ratifikáció folytatására”.

A jelentésben a parlament „újból megerősíti támogatását az alkotmányszerződés tartalmával kapcsolatban”.

Az EP ezen kívül „újra megerősíti elkötelezettségét az Európai Uniónak az alkotmányszerződés tartalmán alapuló, folyamatban lévő alkotmányos folyamatának rendezése mellett, esetlegesen másfajta beállításban, de figyelembe véve a bizonyos tagállamokban felmerülő nehézségeket”. Majd tovább: „ennek fényében támogatja a német elnökség erőfeszítéseit, amelyek célja, hogy a 2007. júniusi Európai Tanács kötelezettséget vállaljon a kormányközi konferencia összehívására, és az eljárást, világos megbízást, valamint a megállapodás ez év vége előtti elérésére vonatkozó célkitűzést tartalmazó ütemterv meghatározására”.

A képviselők kitartanak „amellett, hogy meg kell őrizni az alkotmányszerződés I. részében foglalt valamennyi alapelvet, beleértve az Európai Unió mint az államok uniója és a polgárok uniója kettős természetét, az európai jog elsőbbségét, a jogi aktusok és eljárások új tipológiáját, a jogszabályok hierarchiáját és az Európai Unió jogi személyiségét”.

Az EP „kijelenti, hogy a tárgyalások eredményét el fogja utasítani, amennyiben az az alkotmányszerződéshez képest az állampolgárok jogainak csökkenéséhez (és itt külön hangsúlyt fektet az alapjogi charta, és különösen jogilag kötelező érvényének fenntartására), illetve a demokrácia, az átláthatóság és a hatékonyság gyengüléséhez vezetne”.

A képviselők szerint az intézményi reformnál kiemelten kell foglalkozni a következőkkel:

  • a fenntartható fejlődés, különösen az éghajlatváltozás elleni küzdelem
  • az európai összetartás az energiapolitika terén
  • egységes bevándorláspolitika
  • az európai szociális modell a demográfiai változások és a globalizáció összefüggésében
  • a terrorizmus
  • a civilizációk közötti párbeszéd
  • hatékony közös mechanizmusok az euróövezet gazdaságpolitikáival kapcsolatosan, megőrizve az Európai Központi Banknak a szerződések szerint a monetáris politikában betöltött szerepét

A parlament rögzítené „az unió bővítésre vonatkozó kritériumait és eljárásait” is.

A szöveg „sürgeti az új szerződés ratifikációs folyamatának befejezését 2008 végéig”.

Az EP plenáris ülésén kitörölték a szövegből azt a korábban, szakbizottsági szinten még megszavazott részt, amely szerint „mindent meg kell tenni egy kétsebességű Európa létrejöttének elkerülése érdekében”.