A harmadik országokból a schengeni övezetbe belépők vízumkérelmeinek szabályozásáról és rövid távú tartózkodást lehetővé tevő vízumaival kapcsolatos adatbázis felállításáról szavazott az EP csütörtökön. A szöveg a Tanáccsal folytatott megállapodás eredménye, ezért valószínű, hogy a jogalkotási folyamat első olvasatban lezárulhat.

Több mint száz olyan ország van, amelynek állampolgárai csak vízummal léphetnek be a schengeni övezetbe. A vízuminformációs rendszer (VIS) elősegítené a közös európai vízumpolitika alkalmazását.

Az új rendszer célja, hogy azok, akiknek a vízumkérelmét egy tagállam már visszautasította, ne folyamodhassanak kérelemmel egy másik tagállamhoz. A rendszer megnehezítené a visszaéléseket, és egyszerűbbé tenné a külső határoknál történő ellenőrzést is.

Adattár

A VIS-ben a következő adatokat fogják tárolni a vízumigénylőkről: biometrikus adatok (fénykép, ujjlenyomat), írásos információk (mint név, cím, foglalkozás), a vízumkérelem benyújtásának helye és ideje, valamint valamennyi olyan döntés, amelyet az érintett tagállam a vízumkérelemmel kapcsolatban meghozott. A szabályozásban hangsúlyos helyen szerepel, hogy biometrikus adatokat csak különleges körülmények között használnának az azonosításhoz. A fotók személyazonosításra való felhasználását az is hátráltatja, hogy a technológiai háttér még nem készült el teljesen.

A tervezett szabályozás a tagállamok egyes hatóságainak és az Europolnak lehetőséget adna, hogy indokolt esetben, írásos kérelem alapján a VIS bizonyos adataihoz hozzáférjenek, amennyiben ez segítséget nyújthat terrorista cselekmények megakadályozásában, illetve terrorista- vagy egyéb, súlyos bűntettek utáni nyomozásban. Egyes ilyen esetekben harmadik ország hatóságának vagy egyéb nemzetközi szervezetnek is kiadhatók a VIS adatai, de ehhez az adatot rögzítő tagállam beleegyezése szükséges.

Adatvédelem

A VIS komoly garanciákat tartalmaz majd a személyes adatok védelmével kapcsolatban. A belföldi hatóságok csak indokolt esetben férhetnek majd hozzá a VIS adataihoz. Az adatbázist egy közösségi szinten működő hatóság üzemeltetné, természetesen közösségi forrásból. Kizárólag a megfelelő jogosultsággal rendelkező határellenőrzési, vízumkiadási, menedékjogi és belbiztonsági munkatársak juthatnak majd a VIS adataihoz. Nekik megfelelő ismeretekkel kell rendelkezniük az adatkezelésről, szükség esetén továbbképzésen kell részt venniük – olvasható a javaslatban. Bármely vízumkérelmi aktát legfeljebb 5 évig lehet a VIS-ben tárolni.

A parlament és a Tanács egyezetésein elfogadtak egy olyan részt, amely szerint a VIS adatait csak a várható eredménnyel arányos mértékben lehet igénybe venni, és a folyamat során tiszteletben kell tartani a személyek emberi méltósághoz való jogát. A VIS adatainak használata nem vezethet a vízumigénylők közötti diszkriminációhoz nemük, koruk, vagy egyéb tulajdonságuk alapján.