Az elmúlt hetekben tárgyalta Pesti Központi Kerületi Bíróság szabálysértési csoportja a 2007. február 3-án, a Kossuth téren előállítottak, dr. Bene Gábor és társainak az ügyét. A szabálysértési eljárása alá vont személyek közül kettőnek, H. Lászlónak, és Sáska Bélának védelmét dr. Magyar Attila István ügyvéd, a Nemzeti Jogvédő Alapítvány együttműködő partnere látta el. Valamennyi eljárás alá vont személlyel szemben a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX törvény 142.§ (1) b) pontja szerinti rendzavarás miatt indult szabálysértési eljárás.

2007. február 3-án a Fidesz kordonbontásának hírére kisebb, 50 főt meg nem haladó tömeg gyülekezett a Kossuth téren. A rendezvény békés volt, garázdaságra, rendbontásra nem kerül sor. A déli órákban a rendőrség a tüntetést feloszlatta, s több személyt előállított a Gyorskocsi utcai rendőrségi fogdába. Az előállítás időtartama elérte a maximális időt, az eljárás alá vontak azonban csak az előállításukat követő 8. órában tudtak érintkezni védőjükkel. Ezen alkotmánysértés miatt a Nemzeti Jogvédő Alapítvány a visszaélést lehetővé tevő, alkotmányellenes belügyminisztériumi rendeleti cikkelyek ellen utólagos normakontrollal élt.

A rendőrség az eljárás alá vont személyeket arra hivatkozva jelentette fel, hogy állítólagosan akadályozták a villamosforgalmat, hangos kiabálásukkal zavarták az ott lakók rendjét, továbbá a feloszlatásra való felszólítás ellenére nem hagyták el a helyszínt. A dr. Magyar Attila István ügyvéd által képviselt két személy esetén, és – információnk szerint – valószínűleg a többi esetben is a Pesti Központi Kerületi Bíróság az eljárást szabálysértés hiányában megszüntette. Erre H. László esetében 2007. május 25-én, Sáska Béla esetében 2007. június 1-jén került sor. Ugyancsak felmentették a dr. Némethy Csanád ügvéd által képvislet N. Zoltánt és N. Botondot is. A bíróság az eljárást megszüntető végzések indoklásában kifejtette, a tüntetésen kődobálás, rendőrökkel szembeni fizikai erőszak, s más rendbontó, garázda esemény nem történt, így az idézett paragrafus azon tényállási eleme, hogy „rendzavarás, vagy garázdaság esetén” nem valósult meg. Az indokolás szerint a közlekedés rendjének minimális időre való korlátozása, illetve a hangoskodás a gyülekezési törvény szerinti békés demonstrációk velejárója, az nem számít kirívóan közösségellenes magatartásnak. Be nem jelentett, békés tüntetések esetén a rendőrség felszólítása ellenére való helyszínen maradás a 2007. márciusi, alkotmányellenes kormányrendeleti rendelkezés – 32/2007. (III. 06.) Korm. rendelet 3. §-a – hatályba léptetése előtt nem számított szabálysértésnek, így a bíróság a szabálysértési eljárást nevezettekkel szemben megszüntette. A Nemzeti Jogvédő Alapítvány a passzív engedetlenséget szabálysértésnek nyilvánító jogszabályhely alkotmányellenességének megállapítása iránt egyébként nemrég az Alkotmánybírósághoz fordult, erről rövidesen részletesen hírt adunk.