Az Európai Parlamentnek jogi szempontból némi fejtörést okoz az, hogy öt, a Kossuth téri kordon februári lebontásában részt vett magyar jobboldali EP-képviselő a magyar szabályokkal összhangban önként lemondott mentelmi jogáról.

Az Európai Parlament mentelmi ügyekkel foglalkozó jogi bizottsága hétfőn zárt ülésen meghallgatta Szájer József magyar néppárti képviselőt, aki négy másik képviselőtársával részt vett február 2-án a Kossuth téri kordon lebontásában és ezt követően írásban lemondott mentelmi jogáról. A képviselőkkel (Szájer József, Becsey Zsolt, Gyürk András, Barsiné Pataky Etelka és Õry Csaba) szemben ezt követően Magyarországon rendzavarás ügyében szabálysértési eljárás indult.

A meghallgatást Hans-Gert Pöttering az Európai Parlament elnöke kezdeményezte a jogi bizottságnál, azt kivizsgálandó, hogy a magyar képviselők önkéntes lemondása mentelmi jogukról összhangban van-e az EP mentelmi jogokra vonatkozó szabályaival. Felmerült ugyanis, hogy a mentelmi jog az Európai Parlament és nem a képviselők jogosítványa, így ebben az esetben csak az intézmény vonhatná azt meg tagjaitól. A vonatkozó, még 1990-ben elfogadott magyar szabály ugyanakkor a bűncselekményektől eltérően szabálysértések esetében lehetővé tette, hogy a képviselők maguk szüntessék meg az eljárási akadályt, magyarán lemondjanak mentelmi jogukról. „Az összes uniós tagállam közül egyedül Magyarországon létezik ilyen szabály” – hangsúlyozta hétfőn Szájer József, hozzátéve, hogy a többi EP-képviselő mentelmi jogát a magyarhoz hasonló nemzeti rendelkezés hiányában csak az Európai Parlament vonhatja meg. E kettősség miatt merült fel a jogi probléma lehetősége.

Szájer a hétfői zárt meghallgatáson ezt a kérdést járta körül az EP jogi bizottságában, amely a képviselő szerint a Pöttering elnöknek küldendő levélben nem tart szükségesnek döntést az ügyben, de felveti, hogy létezik egy jogi probléma.

Az öt jobboldali képviselő egyébként március 14-én kapott utoljára levelet az ügyészségtől, amely arról érdeklődött, hogy fenn kívánják-e tartani döntésüket a mentelmi jogról való lemondásról. A címzettek ezt még márciusban megerősítették, de Szájer szerint azóta „nem történt új eljárási cselekmény” az ügyben. A képviselő szerint a meghallgatás is jelzi, hogy az EP figyelemmel kíséri az eljárást.