Az iskolában használt könyvekre, a nevelési és oktatási programok megválasztására vonatkozóan választási szabadság illette és illeti meg a pedagógust, mert a közoktatásról szóló törvény 19. §-a alapján a pedagógiai tevékenység során a pedagógus megválaszthatja, hogy milyen módszert, eszközöket, könyveket alkalmaz.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium álláspontja, hogy a pedagógus jogosítványai nem sérthetik a tanulók érdekeit. A családok részére jelentős anyagi nehézséget jelenthet a pedagógus által a tanítási-tanulási folyamathoz megkívánt könyvek, tankönyvek beszerzése. A tankönyvpiaci törvény módosítása éppen ezért erősíti a tanulók és a szülők védelmét, számukra is biztosítja a jogaik érvényesülését, így megteremtve annak a lehetőségét, hogy minden szülő teljesíteni tudja a gyermekének az iskoláztatással együtt járó kötelezettségeit, így például a tanuló számára a tankönyvhöz való hozzájutás feltételeit.

A tankönyvpiac rendjét szabályozó törvény parlament előtt lévő módosítási javaslata szerint változatlan marad az az előírás, hogy tankönyvként csak az a könyv hozható forgalomba, amelyet külön jogszabályban meghatározott eljárás alapján tankönyvvé nyilvánítottak. Az esélyegyenlőség, a mindenki számára garantált hozzáférési lehetőség érdekében azonban indokolt szigorítani néhány, az iskolai tankönyvrendelésre vonatkozó előírást. Így a javaslat alapján csak a hivatalos tankönyvjegyzéken szereplő tankönyvekből rendelhetnek majd az iskolák.

Ennek a feltételnek a teljesülését lehetővé teszi a hivatalos tankönyvjegyzéken rendelkezésre álló tankönyvválaszték. Naprakész adatok alapján a tankönyvjegyzéken szereplő tankönyvek száma 3.141, tankönyvjegyzéken nem szerepel, de tankönyvvé nyilvánítási határozattal rendelkező tankönyvek száma 654. További 102 könyvre már benyújtottak a kiadók a tankönyvvé nyilvánítási kérelmet.

Forgalomban van további 2.577 olyan kiadvány, amely a pedagógusok rendelkezésére áll, a nevelési illetve pedagógiai program alapján alkalmazhatnak, de kötelező megvásárlásukat nem írhatják elő. Átmeneti rendelkezéseket is tartalmaz a benyújtott tankönyvpiacról szóló törvénymódosítás, így kellő időt biztosít ahhoz, hogy a hatálybalépése előtt jóváhagyott tankönyvek tekintetében az újonnan bevezetett előírásokat érvényesíteni lehessen. A megadott időpontig az adott tankönyvek értékesíthetők akkor is, ha nem felelnek meg az előírásoknak.

A kispéldányszámú nemzetiségi, sajátos nevelési igényű és szakképzési szakmai tankönyvek tankönyvjegyzéken való szerepeltetésükre vonatkozó eltérő szabályok változatlanul érvényben maradnak az oktatás folyamatos biztosítása érdekében.