Az Európai Bizottság úgy véli, hogy Magyarország megfelelő úton halad túlzott hiányának a 2006. októberi tanácsi ajánlásban szereplő 2009-es határidőig történő kiigazítása felé, amennyiben továbbra is szigorú költségvetési konszolidációs stratégiát követ és teljes egészében végrehajtja széles körű strukturális reformterveit.

Jelenleg nem tűnik szükségesnek a túlzott hiány esetén követendő eljárás keretében további lépéseket ajánlani. A Bizottság továbbra is élénk figyelemmel kíséri a helyzet alakulását.

„Magyarország 2006 közepe óta jelentős lépéseket tett a költségvetési konszolidáció felé, miután 2006-ban mérsékelte az államháztartás helyzetének romlását, 2007-re pedig jelentős hiánycsökkentést tett lehetővé. Ugyanakkor továbbra is fennáll a veszélye annak, hogy a túlzott hiány nem szűnik meg 2009-ig. A tervezettnél jobb 2006-os költségvetési eredményekre alapozva ezért fenn kell tartani a konszolidációs erőfeszítéseket, különösen a kiadási oldalon, a strukturális reformokat pedig részletesebben ki kell dolgozni és végre kell hajtani” – nyilatkozta Joaquín Almunia gazdasági és pénzügyi biztos.

Magyarország 2004 óta túlzott hiány esetén követendő eljárás alatt áll. A Tanács 2006. október 10-én a Szerződés 104. cikke (7) bekezdésének alapján egy harmadik ajánlást fogadott el, melyben a túlzott hiány azonnali kiigazítására szólította fel Magyarországot, miután az elmulasztotta végrehajtani az első két ajánlás rendelkezéseit. A Tanács a határidőt – egy évvel meghosszabbítva – 2009-re módosította. Emellett kiemelten sürgette Magyarországot, hogy hiteles és fenntartható módon csökkentse a hiányt, és ehhez 2006-ban állítsa meg az államháztartás helyzetének romlását, majd 2007-ben csökkentse jelentős mértékben a strukturális hiányt, és állítsa határozottan csökkenő pályára a bruttó államadósságrátát. A Tanács emellett felkérte Magyarországot a tervezett strukturális reformok sürgős végrehajtására és a költségvetési ellenőrzés javítására. Az elért eredményekről Magyarország 2007. április 26-án jelentést nyújtott be, melyben beszámolt a költségvetési és gazdasági fejleményekről, valamint az októberi tanácsi ajánlással kapcsolatban hozott intézkedésekről.

A Bizottság a Tanácsnak címzett, a tanácsi ajánlásnak való megfelelést az ajánlás elfogadása után hat hónappal értékelő, ma elfogadott közleményében úgy véli, hogy a Magyarország által hozott intézkedések megfelelő előrelépést jelentenek a túlzott hiány 2009-ig történő kiigazítása irányában. Nevezetesen, Magyarország 2006 júniusában számos, a költségvetés kiigazítására irányuló intézkedést fogadott el, melyek által a hiány mértéke a 2006-ra tervezettet felülmúlva a GDP majdnem 1%-ával csökkent, bár továbbra is igen magas, a GDP 9,2%-át éri el; jelenleg úton van a 2007-re kitűzött, a GDP 6,8%-át kitevő államháztartási hiánycél elérése felé; számos strukturális reform végrehajtását kezdte meg a közigazgatás, az egészségügy, a közoktatás és a nyugdíjrendszer terén; megtette az első lépéseket a költségvetési keretek erősítése felé.

Ennek eredményeként a Bizottság úgy véli, hogy a túlzott hiány esetén követendő eljárás keretében jelenleg nem szükségesek további lépések. Ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a 2006-os eredmények alapján megvalósítható és kívánatos 2007-ben a jelenleg tervezettnél alacsonyabb hiány elérése. Emellett kiemeli, hogy a túlzott hiány 2009-es határidőig történő kiigazítása továbbra is veszélyben van; a cél elérése a strukturális reformtervek további részletezésétől és végrehajtásától, valamint a költségvetési keretek megerősítésétől függ. A Bizottság ezért továbbra is élénk figyelemmel kíséri a magyarországi helyzet alakulását, többek között a magyar hatóságok által évente kétszer benyújtott, az elért eredményekről szóló jelentések alapján.