A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) az ORFK valamennyi hatályban levő intézkedését és utasítását kérte ki korábban közérdekű adatként. A TASZ azért fordult az ORFK-hoz, mert az őszi zavargások alatt a rendőrség olyan intézkedésekre és utasításokra hivatkozva kívánta igazolni munkájuk szak- és jogszerűségét, amelyek a rendőrségen kívül mindenki számára ismeretlenek.

Adatigénylésük nyomán az elmúlt hónapok során majd kétszáz normát megküldtek, azonban néhány tucat kiadását közbiztonsági okokból megtagadták, ezek miatt indítottak pert. Az ORFK intézkedések és utasítások ugyan nem minősülnek jogszabályoknak, azonban a rendőrökre nézve kötelezőek. A TASZ célja, hogy bárki megtudhassa, hogy a rendőrök munkáját a jogszabályokon túl milyen előírások szabályozzák.

Csütörtökön a TASZ részben pert nyert az ORFK ellen. A Bíróság azon utasítások és intézkedések kiadására kötelezte az ORFK-t, mely a lakosság széles körét érinthetik. A kikért utasítások közül azonban mindössze kettőt minősített ilyennek: a körzeti megbízottakra vonatkozó utasítást és a rendőrségi objektumba való be- és kiléptetés szabályait. A Bíróság álláspontja szerint az ítélethozatalnál nehéz helyzetben volt, hiszen olyan adatokról kellett döntenie, melyeket ő sem ismert és be sem kérhette azokat, hiszen akkor a peranyag részét képeznék. Ebből a szempontból precedensértékű volt a per, kérdés, hogy pusztán az utasítások címsorából eldönthető-e, az állampolgárok milyen széles körét érintheti a szabályozás.

A TASZ az írásba foglalt ítélet kézhezvételekor fellebezni fog, álláspontja szerint az összes utasítás és intézkedés tartalma mindenkit érintő kérdés, azaz közérdekű adat.