Az elmúlt időszakban a Vám- és Pénzügyőrség észlelte, hogy adóelkerülési céllal az Európai Unió más tagországában forgalomba helyezett, de Magyarországon üzemeltetett személygépjárművek száma emelkedett.

A Vám- és Pénzügyőrség felhívja Tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy a közúti közlekedésről szóló törvény értelmében a belföldön üzemeltetni kívánt, külföldi rendszámmal ellátott jármű forgalomba helyezését a jármű belföldi üzembentartója a tulajdonszerzést, illetőleg a jármű behozatalát követő legfeljebb 30 napon belül köteles kezdeményezni.

Mindebből adódóan, ha életvitelszerűen Magyarországon élő személy a más tagországban forgalomba helyezett és annak rendszámával ellátott járművet tartósan a Magyar Köztársaság területén használ, jogsértést követ el.

Az ilyen típusú jogsértő cselekmények kiszűrése érdekében a Vám- és Pénzügyőrség ellenőrzései során fokozza annak vizsgálatát, hogy hazánk területén lakóhellyel rendelkező személyek milyen jogcímen üzemeltetnek más tagországban regisztrált személygépkocsit. Ezen ellenőrzéseket a Mélységi Ellenőrző Csoportok végzik, melyek közutakon, határátkelőhelyek közelében, autópályákon bárhol megállíthatják az autósokat.

Mindezeken túl a Vám- és Pénzügyőrség számára az ellenőrzés lehetőségét biztosítja a külföldi társhatóságokkal kialakított együttműködés rendje.