Július 1-től megszűnik a 2007. január 1. előtt legyártott nyugta és számla nyomtatványok forgalmazhatósága; azok csak 2007. december 31-ig használhatók fel.

A 2007. január 1-jét megelőzően előállított és nyilvántartásba vett nyomtatványokat a felhasználóknak 2007. december 31. napjával le kell zárni. A fel nem használt bizonylatokat az előállítóknak, az értékesítőknek és a felhasználóknak – utólag is ellenőrizhető módon, bizonylattal alátámasztottan, a rájuk vonatkozó selejtezési szabályoknak megfelelően – 2008. január 31-ig kell selejtezni.

A változást az év elején hatályba lépett pénzügyminisztériumi rendelet [25/2006. (X. 27.)] írja elő. E szerint a számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosítása valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazása kizárólag az állami adóhatóság által a nyomtatvány előállítója részére kijelölt sorszámtartományba illeszkedő nyomtatott sorszám alkalmazásával, annak egyszeri felhasználásával állítható elő. A sorszámtartományt az adózó írásos kérelmére az APEH jelöli ki. Az APEH a nyomtatvány-előállítók részére kijelölt sorszámtartományokat honlapján rendszeresen, nyomtatvány-előállítónként, bizonylat-fajtánként, időszakonkénti bontásban közzéteszi.

Ha valaki 2007. június 30. után vásárol olyan nyugtát, vagy számlát, amelyet 2007. január 1-jét megelőzően állítottak elő, azon túl, hogy megsérti a PM rendelet előírásait, az a bizonylat már nem minősül adóigazgatási azonosításra alkalmasnak, így szabályos bizonylatként nem használható fel. Az idei évben megvásárolt nyomtatványok esetében a nyomtatványt beszerző adózó az erről szóló számlából tudhatja meg, hogy a nyomtatványt mikor állították elő.

A PM rendelet szerint ugyanis 2007 első félévében a nyomtatványértékesítésről kiállított számlán a forgalmazó köteles volt feltüntetni a bizonylat előállításának idejét (év) is.

Bizonyos eseteket azonban nem érint a július 1-jével hatályba lépő változás. Azaz nem kell az APEH-tól sorszámtartományt kérni az elsősorban szolgáltatás igénybevételére feljogosító jegyek, belépők előállításához, ha azon előre nyomtatottan szerepelnek a kibocsátó adatai, még akkor sem, ha egyébként tartalmuk alapján alkalmasak a kézzel kiállított nyugta funkciójának betöltésére is. Ugyancsak mentesül a változás alól a vizitdíj, kórházi napidíj nyomtatványok előállítása, mivel ezek nem tartoznak az Áfa törvény tárgyi hatálya alá eső szolgáltatások közé. Nem érinti a változás azokat a nyomtatványokat sem, amelyeket a felhasználó (jogszabályi előírás vagy saját döntése alapján) szigorú számadás alá von (pl. CMR fuvarokmány, szállítólevél, felvásárlási jegy, belső bizonylatok stb.). Természetesen ezeket a nyomtatványokat is el kell látni sorszámmal, de ezt nem az APEH jelöli ki, így pl. ezen nyomtatványokról nem kell a nyomtatványforgalmazóknak az APEH felé adatot sem szolgáltatnia.