Az Európai Bizottság igazságügyi biztosa szerint a tagállamok többsége nem tartja be az üzleti életben burjánzó korrupció visszaszorítására tett ígéreteit. A kivételt mindössze két ország (Belgium és az Egyesült Királyság) jelenti.

Frattini nyilatkozatával arra kívánta felhívni a figyelmet, hogy a tagállamok már négy évvel ezelőtt kötezettséget vállaltak, hogy a korrupció közvetlen és közvetett eseteit is visszaszorítják. Ennek értelmében pönalizálni kellett volna a harmadik személyek segítségével megvalósított visszaéléseket, illetve a civil szervezetek körében elkövetett vesztegetésekre is ki kellett volna terjeszteni a már létező korrupció-ellenes jogszabályokat. A tagállamoknak eredetileg 2005-ig kellett volna eleget tenniük ezirányú implementációs kötelezettségüknek – nagy részük azonban nem törődött ezzel, így Olaszországban, Ausztriában és Lengyelországban sem bűncselekmény harmadik személyek közvetítőként való fellépése a vesztegetéses ügyekben.

Frattini szerint a megánszférában elsősorban a piac és a verseny tisztasága érdekében kell visszaszorítani a korrupciót. Brüsszel azonban Frettini dörgedelmein túl nem képes igazán nyomós eszközökkel befolyásolni a tagállamokat, akik büntető ügyekben továbbra is teljes önállóságot élveznek.