Feladatunk Magyarország globális versenyképességének segítése. Az ország versenyképessége romlik, a regionális verseny erősödik, nagy a kihívás a társadalom és a gazdaság számára is – közölte Dr. Bieneth Gusztáv, az Amerikai kereskedelmi kamara (AmCham) elnöke.

Az AmCham ezen állásfoglalásában kitér a jelen helyzet ismertetésén túlmutató Új Magyarország Fejlesztési Terv operatív programjainak elemzésére. Összefoglalja azokat a legfontosabb területeket, amelyekkel részletesen és sürgősen foglalkozni kell, amennyiben az e-kormányzat lehetőségeit a gyakorlatban is szeretnénk megvalósítani.
Létfontosságú az e-kormányzat

Az IT és az e-kormányzat a verseny része, ezért közvetlen hatásuk van a versenyképességre. Ezen probléma megoldására nyújtott be javaslatokat, ajánlásokat az AmCham. A kamara elnöke hangsúlyozta, hogy a helyzetelemzésnek akkor van értelme, ha a döntéshozók ezt megismerik és figyelembe is veszik.

Az elektronikus kormányzat kialakítása nem kizárólag informatikai probléma. Szakértő tervezést, közigazgatási folyamatok átgondolását, átalakítását is jelenti – közölte Dr. Paál Péter, az AmCham Informatikai Bizottságának elnöke, aki egyben az IBM Magyarország vezérigazgatója.

A kamara olyan gondolatokat ajánl a magyar döntéshozók, a pártok, valamint a közigazgatási és önkormányzati szféra szereplőinek figyelmébe, amelyek közép és hosszú távon, az Új Magyarország Fejlesztési Tervben (ÚMFT) megfogalmazott elképzelések megvalósítása során követendő alapelvek lehetnek.

Államreform és e-közigazgatás

Az ÚMFT és két vonatkozó operatív programja – az Államreform és az Elektronikus Közigazgatás Operatív Programok – jó alap lehet az elektronikus közigazgatási rendszerek kiépítéséhez és fejlesztéséhez. A két program megalapozott helyzetértékelést, megfelelő prioritásokat, célokat és módszereket tartalmaz. Az AmCham úgy véli, hogy számos lehetőséggel lehet élni a megvalósítás során, ehhez azonban szembe kell nézni a fejlődést gátoló kihívásokkal is.

A kamara szerint a jelenlegi költségvetési megszorításokból az e-közigazgatás stratégiáinak javára erényt kellene kovácsolni, hiszen e technológiai és szervezeti újítások jelentős költségmegtakarítást eredményeznek, és a reformokat támogatják.

Digitális kultúra és új adatvédelmi törvény

A szolgáltatások elterjedése érdekében elő kell segíteni, hogy a civil lakosság és a köztisztviselők is megértsék a digitális kultúrára való átállás előnyeit. A közigazgatásban pedig létrejöhessen egy valóban szolgáltató állam, egységes szolgáltatási és adatszolgáltatási szintekkel, 7×24 órás nyitva tartással. Központi döntéshozatalt kell érvényesíteni a kormányzati informatikai döntéshozatalban, és kihasználni a közigazgatásban meglévő költséghatékonysági tartalékokat.

Meg kell újítani az adatvédelmi törvényt, hogy biztosítható legyen a hatóságok közötti adatáramlás, valamint növelni lehessen a nyilvános adatok körét a közbiztonság növelése érdekében. A 6-7 éve életbe lépett elektronikus aláírást kevesen használják, éves szintű díja 30 ezer forint körül mozog. Az adatvédelmi törvény megújítása elkerülhetetlen, ezzel össze lehetne kapcsolni az e-aláírás elterjesztésére irányuló törekvéseket – közölte az IBM első embere.

Segíteni kell az elektronikus aláírás elterjedését, elsősorban a csak elektronikus úton történő ügyintézést választó ügyfelek részére kedvezmények biztosításával, és javítandó az állampolgárok információval való ellátása.

Szükséges a központi szolgáltató rendszer továbbfejlesztése, növelni kell a közhiteles nyilvántartások hozzáférhetőségét az ügyintéző rendszerek számára. Javítani kell az ügyfélkapu szolgáltatási színvonalát és felhasználói felületét, valamint be kell vezetni az elektronikus fizetést az e-ügyintézéshez.