Az Alkotmánybíróság hétfői teljes ülésén foglalkozik a rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény egyes rendelkezéseinek alkotmányosságával.

Megtárgyalják azt az indítványt, amely szerint a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 50. § (1) bekezdés első mondata alkotmányellenes. Határozat készül a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 6. § c) és d) pontja, valamint a 7. § b) pontja alkotmányosságáról.

Megvizsgálják a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 79. § (1) bekezdés a) pontja a “köteles a vadkár elhárításában” szövegrészének az alkotmányosságát.

Napirendre tűzik Sólyom László államfő azon indítványát, amelyben a köztársaság elnök állami kitüntetés-adományozási jogkörének értelmezését kéri.

Egy indítvány a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV törvény 107. §-a alkotmányosságát kérdőjelezte meg.

Határozattervezet készült a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 78. § (1) bekezdés hivatkozott szövegrészének alkotmányossági vizsgálatával összefüggésben.

Megvitatják a postáról szóló 2003. évi CI. törvény 19. § (1) bekezdés c) pontja alkotmányosságát is.

Napirendre kerül az Országos Választási Bizottság 116/2007. (IV. 18.) OVB határozata elleni kifogás. Az OVB A. Zs.-né és A. Zs. által benyújtott aláírásgyűjtőív mintapéldányát hitelesítette. Az íven a következő kérdés szerepel: “Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztárt gazdasági társasággá történő átalakítását követően ne lehessen privatizálni, hanem maradjon állami tulajdonban?”

Megtárgyalják az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. CXLI. törvény 30. § (1) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült tervezetet.

Egy indítványozó a Büntetőtörvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 205. § (1)-(2) és (4) bekezdése, 206. §-a, továbbá 207. § (1)-(2), illetve (4) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálatát kezdeményezte.

A keddi teljes ülésen szó lesz az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény 2.sz melléklete 2.a) és b) pontja, valamint az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet 1. sz. melléklet 152. § (2) bekezdés második mondata alkotmányosságát támadó indítványról.

A testület elé kerül a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés g) pontja alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült tervezet.

Megbeszélik a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 1. § (6) bekezdésének alkotmányosságát.

Határozattervezet készült a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 11. § (4) bekezdésével összefüggésben mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában.

Szóba kerül a Büntetőtörvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 245. § (2) bekezdésének alkotmányossági vizsgálata.

Vitatják a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 16. § (1) bekezdés k) pontja, valamint 39. § (2) bekezdése alkotmányosságát.

Mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálata tárgyában is készült határozattervezet. Az indítványozó szerint az Országgyűlés 1989. október 23. óta nem határozza meg törvényben az ország társadalmi gazdasági tervét és nem állapítja meg az államháztartás mérlegét.

Az alkotmánybírák megkezdik a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény egyes rendelkezéseinek alkotmányossági vizsgálatát.