Az Állami Számvevőszék 2006-ban megvizsgálta a közoktatási intézmények tankönyvellátási rendjét, s megállapításai nyomán indokolttá vált a tankönyvpiac törvényi szabályozásának módosítása. Előtérbe került a tartós tartalommal és minőséggel bíró tankönyvek elterjesztése, a tankönyvkölcsönzés szélesebb körben való alkalmazása. Mindez jelentős költségcsökkentést eredményez majd mind a szülők, mind pedig a költségvetés számára.

A törvénymódosítás megváltoztatja a tankönyvforgalmazás rendjét.

Hatályba lépését követően tankönyvként csak azt a könyvet, digitális tananyagot vagy más információhordozót lehet forgalomba hozni, amelyet tankönyvvé nyilvánítottak és felvettek a hivatalos tankönyvjegyzékbe. A naprakész tájékoztatás érdekében a hivatalos tankönyvjegyzéket az Oktatási Hivatal a minisztérium honlapján folyamatosan frissíti, s azt bárki figyelemmel kísérheti.

A miniszter évente megállapítja a tankönyvek legmagasabb árát is, amely felett az adott tankönyv nem forgalmazható.

A törvény biztosít egy olyan szervezetet is, amely nem tagadhatja meg a tankönyvellátás feladataiban való részvételt akkor sem, ha abban piaci szempontok alapján egyébként nem érdekelt. Ez a szervezet a Könyvtárellátó Kht.

A törvény arra kötelezi a tankönyv előállítóját, hogy jól látható módon tüntesse fel a tankönyvön a tankönyvvé nyilvánítás tényét, így a szülők és a diákok könnyedén megbizonyosodhatnak arról, hogy valóban tankönyvet vásárolnak-e.

Átmeneti szabályozás született arról, hogy a törvény hatályba lépése előtt jóváhagyott tankönyvek értékesíthetők legyenek akkor is, ha nem felelnek meg az új előírásoknak. A szükséges adatok feltüntetése azonban ez esetben is kötelező, de – már kész tankönyvekről lévén szó – ez bármilyen technikával megvalósítható.

A törvény szerint az iskolai tankönyvellátás rendjének elkészítéséért az iskola igazgatója felel, aki gondoskodik arról is, hogy az iskolában a tankönyvellátás zavartalan legyen.

A törvénymódosítás ösztönzi a tankönyvkölcsönzést. Minden olyan esetben, amikor a tankönyv többéves felhasználása biztosítható (pl. atlasz, szótár, szöveggyűjtemény esetében), a tankönyvkölcsönzés lehetőségét előnyben kell részesíteni a vásárlással szemben. Így gazdaságosabbá válik a könyvek felhasználása.

A jelenlegi törvénymódosítás nyomán hatékonyabb lesz a közpénzek felhasználásának ellenőrzése, javulhat a közoktatás minősége és szociális szempontból is jóval kedvezőbb lesz a tankönyvhasználat, hiszen a kölcsönzés kiválthatja a vásárlást.

A törvény 2008. január 1-jén lép hatályba, de a változás nem érinti azokat a kedvezményeket, amelyeket a tanulók a 2007/2008. tanévre kaptak.