Az Európai Parlament és az Európai Bizottság által szervezett ünnepség keretében a nagyközönség számára is hivatalosan elérhetővé tették az egyablakos uniós terminológiai adatbázist.

Az Európai interaktív terminológia, vagy röviden IATE (Inter-Active Terminology for Europe), egyetlen adatbázisban fogja össze a különböző uniós intézmények és szervek terminológiai adatbázisait, így mintegy 8,7 millió kifejezést tartalmaz, és az EU mind a 23 hivatalos nyelvére kiterjed. AZ IATE, amelyet az európai intézmények fordítószolgálatai 2005 óta használnak, ma már igen fontos szerepet tölt be a közösségi intézmények és szervek írásbeli kommunikációjának minőségbiztosításában. A jóváhagyott uniós terminológiához való könnyű hozzáféréssel az IATE biztosítja a terminológia egységességét és megbízhatóságát. Ez elengedhetetlen az egyértelmű és világos szövegek létrehozásához, amelyek egyrészt a jogszabály-alkotási eljárás érvényességét és átláthatóságát garantálják, másrészt az európai polgárokkal való hatékony kommunikációt szavatolják.

Az európai intézmények képviselői és az intézményektől független nyelvi szakemberek részvételével tartott ünnepségen Leonard Orban európai biztos és Miguel Ángel Martínez Martínez, az Európai Parlament alelnöke mondott megnyitó beszédet.
„Az IATE kifejlesztése az intézményközi együttműködés dicséretre méltó eredménye. Beváltja a források költséghatékony felhasználásához fűzött reményeket, és megmutatja, hogy az európai intézmények az európai polgárokért dolgoznak” – mondta Leonard Orban, többnyelvűségért felelős európai biztos.

Martínez Martínez alelnök szerint az IATE a nagyközönség számára történő megnyitása „az intézmények a teljes többnyelvűség iránti valódi elkötelezettségének kézzel fogható kifejeződése”, a többnyelvűség pedig az európai folyamatok nyílt és átlátható voltának biztosításához nélkülözhetetlen.
Már a kezdetektől fogva nyilvánvaló volt, hogy az IATE sokkal szélesebb közönség számára is hasznos lehet, mint pusztán az uniós intézmények fordítószolgálatai. Azáltal, hogy az európai polgárok szabadon hozzáférhetnek az IATE-hoz, ez az egyedülálló és páratlan eszköz bárkinek a rendelkezésére áll, aki csak használni akarja, vagyis nem csak az intézményeken kívüli nyelvi szakembereknek –, beleértve a szabadúszó fordítókat, kutatókat és tanulókat is – hanem az uniós szabályozásnak a nemzeti jogba való átültetésében és az EU-ról szóló tájékoztatásban részt vevő nemzeti parlamenteknek és közigazgatásnak is.

Többnyelvű terminológiai adatbázisként az IATE lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy egy vagy több célnyelven keresse meg egy meghatározott forrásnyelvi kifejezés megfelelőjét. Az adatbázis jelenleg a 8,7 millió kifejezésen túl 500 ezer rövidítést és 100 ezer szókapcsolatot tartalmaz, és az EU mind a 23 hivatalos nyelvére kiterjed. A tartalom mennyisége nyelvek szerint eltérő, elsősorban attól függően, hogy az adott nyelv mióta hivatalos nyelv az EU-ban. A hosszú távú célkitűzés az, hogy az adatbázis azonos tartalmi értékű legyen valamennyi hivatalos nyelven.

Az IATE-t két jellegzetes vonás különbözteti meg elődeitől, az EURODICAUTOM-tól, az EUTERPE-től és a TIS-től. Először is, az IATE interaktív: az uniós intézmények bármely fordítója tölthet fel információt az adatbázisba vagy frissítheti azt. Az egyéni hozzájárulások minőségét biztosítandó az adatbázisban történő változtatás automatikusan jóváhagyási folyamatot indít el, melynek során a fordítási osztályok terminológusai jóváhagyják az új, vagy módosított tartalmat. Másodszor, az IATE intézményközi. Az IATE fejlesztésében és fenntartásában részt vevő partnerek az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság, az Európai Bíróság, az Európai Számvevőszék, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, a Régiók Bizottsága, az Európai Beruházási Bank, az Európai Központi Bank és az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja.

Az adatbázis fejlesztésének összköltsége 1999 és 2003 között 1,41 millió eurót tett ki. Az éves fenntartási költség 2007-ben 627 ezer euró. E költségeket a projektben részt vevő valamennyi uniós intézmény és szerv büdzséje közösen fedezi.

További információk:

IATE adatbázis: http://iate.europa.eu

Nyelvek az EU-ban: http://europa.eu/languages/

Fordítási Főigazgatóság: http://ec.europa.eu/…translation/