Nagyobb teret ad az állami támogatások elsinkófálására a használt tankönyvek iskolai kölcsönzését bátorító június végi törvénymódosítás. Az igazi probléma mégis az, hogy míg a gazdagabbak iskoláiban már eddig is működött a kölcsönzés, addig éppen a hátrányos helyzetű településeken látszik alkalmazhatatlannak a rendszer.

A használt tankönyvek kölcsönzését bátorító törvénymódosítás visszaélésekre ad lehetőséget, és még nagyobb teret biztosít az iskolai üzletelésre – mondta Keszei Sándor, a Közoktatás-politikai Tanács tagja. Az országos szülői szervezetek képviselője szerint az eddigi tapasztalatok alapján arra lehet számítani, hogy a törvény segítségével sok iskola dupla bevételre akar majd szert tenni. Ezt úgy érhetik el, hogy a szülők által megvásárolt tankönyveket év végén elkérik az iskolai könyvtárnak, és azokat használt könyvként kiosztva zsebre vágják a diákonként járó tízezer forintos tankönyvtámogatást. A törvény előírja, hogy a tankönyv addig maradhat a normatív kedvezményre jogosult tanuló birtokában, amíg fennáll a tanulói jogviszony, illetve amíg az adott tantárgyat a diák tanulja. A tapasztalat azonban az, hogy az iskolák erről nem mindig tájékoztatják a szülőket.

A tartós tankönyvekre – például a szöveggyűjtemények és az atlaszok, amelyekbe nem írnak a diákok – vonatkozó törvényelemek hibája, hogy éppen a hátrányos iskolákban bizonyulhat alkalmazhatatlannak, míg a jobb körülmények között élő gyermekek iskoláiban már törvény nélkül is működött a rendszer. Hámori Veronika, a budapesti Fazekas Mihály Gimnázium igazgatója szerint a diákok szívesen fogadják a használt könyveket, ezekről ugyanis legtöbbször meg sem lehet mondani, hogy nem újonnan kapta a tanuló. Tehát a neves intézményben már csak ezért sincsenek pecsétes könyvek, hiszen csak a jó állapotban lévő kiadványokat veszik át a végzős diákoktól.

Probléma lehet viszont, hogy a roma diákok nem szívesen veszik át az ingyenes használt könyveket, vagy ha mégis, fél évig sem őrzik meg azokat. Erről panaszkodtak két Miskolchoz közeli kistelepülés, Felsődobsza és Felsővadászi iskoláiban is. Zsíros Gábor, az utóbbi falu tanintézetének igazgatója szerint az amortizációs okok miatt sem beszélhetnek tartós könyvekről. Ezért azt tervezi, hogy nyilatkozatot írat majd alá a szülőkkel, amely szerint a tönkretett kölcsöntanszerek árát vagy megtérítik, vagy legközelebb nem kapják meg a kincstári könyveket. Így viszont egy idő után könnyen megakadhat a tanítás az 550 lelkes faluban.

Csak rászorulókat segítenek

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium nem kíván módosítani a tankönyvtámogatás rendszerén, amely szerint a tankönyvellátás normatív támogatási rendszeréből kimaradnak a gyermeküket egyedül nevelő szülők gyermekei. Azaz egyedülálló szülők nem esnek el a támogatási lehetőségektől abban az esetben, ha egyébként megfelelnek a jogosultságoknak, tehát anyagilag rászorulnak, vagy gyermekük tartósan beteg.