Május közepe óta már nem az a kérdés, hogy a 2007-2013-as költségvetési időszakban Magyarország rendelkezésére áll-e majd uniós forrásokból az a sokat emlegetett 7000 milliárd forint. A támogatott területeket is jóváhagyták Brüsszelben. Most már a pályázatokat kell minél előbb kiírni, illetve megpályázni – és elnyerni – a lehetséges támogatásokat.

Brüsszel május második hetében fogadta el az Új Magyarország fejlesztési tervet (ÚMFT), amelynek alapján 6875 milliárd forint uniós forrás áll majd az ország rendelkezésére 2007-2013 között. A dokumentum rögzíti, hogy Magyarország milyen területekre mennyi pénzt költhet ebből a keretből a következő hét évben. A legnagyobb rész, összesen 1703 milliárd forint (265 forintos euróárfolyamon számítva) a közlekedés operatív programra (KOP) jut.

Az ÚMFT keretében az idén mintegy 200 pályázati kiírás lesz nyitva, ebből január óta 18-at tettek közzé 59 milliárd forint keretre, közülük 8 kifejezetten a mikro- és kivállalkozásoknak szól, a regionális operatív programokból pedig két régióban ipari parkok fejlesztésére írtak ki pályázatot.. A nyár végén, ősz elején dömping várható a pályázati kiírásokból.

Társadalmi megújulás

A társadalmi megújulás operatív program (TÁMOP) olyan sikeres beavatkozásokra irányul, amelyek az egész ország lakosságát érintik, és amelyekhez az infrastrukturális hátteret, a minőségi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést elsősorban a társadalmi infrastruktúra operatív program (TIOP), illetve a regionális operatív programok biztosítják. Finanszírozásának hátterét az Európai Szociális Alap és a kapcsolódó hazai források képezik.

A TÁMOP a növekedést és a foglalkoztatás bővítését elsősorban munkaerő-kínálati intézkedésekkel, az emberi erőforrások fejlesztésével segíti. A szélesedő munkaerő-kínálatban rejlő lehetőségek azonban csak akkor használhatók ki, ha növekszik az álláskeresési aktivitás, csökken a munkaerő-piaci és a társadalmi diszkrimináció mértéke, és mindezek mellett javul az összhang a kínált és a keresett képzettségek, képességek között, továbbá, ha az egészségkultúra terjedésével nő az egészséges munkaerő aránya. A foglalkoztatás bővítéséhez tehát a munkaerő-kínálat minőségének és foglalkoztathatóságának javításán, valamint az aktivitás növelésén keresztül vezet az út.

A TÁMOP beavatkozási területein a TÁMOP keretében összesen 966 milliárd forint (4097 millió euró) áll rendelkezésünkre a hazai munkaerő fejlesztésére, míg a TIOP 539 milliárd forintot mondhat magáénak.

Egy pályázat kicsiknek

A TÁMOP keretein belül jelenleg egy pályázati ablak van nyitva, a TÁMOP-2.1.3/07/1 kódszámú, a mikro- és kisvállalkozások munkahelyi képzéseinek támogatására. Pályázni lehet szakmai és az Európai Unióval kapcsolatos képzésekre, ha azok a vállalkozás alapító okiratába a pályázat benyújtásakor bejegyzett tevékenységi körökhöz kapcsolódnak.

Támogatás kérhető a vállalkozás működésével kapcsolatos (pénzügyi, számviteli, adó-, vám-, társadalombiztosítási stb.) képzésekre, idegen nyelvi képzésre, számítástechnikai, informatikai, munka- és egészségvédelemi oktatásra, valamint vezetőképzésre a vállalkozás vezető tisztségviselői és középvezetői számára. Ez azonban csak abban az esetben támogatható, ha a pályázatban az említett képzéstípusok közül legalább egy már szerepel.

A pályázati kiírás keretein belül kizárólag akkreditált intézmény által nyújtott, OKJ-s vagy akkreditált képzés vehető igénybe. A képzés akkreditációs tanúsítványát a szerződéskötéshez kell benyújtani.