2004. március 24-én az Európai Közösségek Bizottsága határozatot fogadott el, amelyben megállapította, hogy a Microsoft az EK-Szerződés 82. cikkét megsértve két különböző magatartás tanúsításával visszaélt erőfölényével. A Bizottság továbbá 497 millió eurót meghaladó bírságot szabott ki vele szemben.

Az első szankcionált magatartás az volt, hogy a Microsoft az 1998 októbere és a határozat meghozatalának időpontja közötti időszakban megtagadta az „interoperabilitáshoz szükséges információk” versenytársak részére történő átadását és az ilyen információknak a munkacsoportszerverekhez való operációs rendszerek piacán a Microsoft termékeivel versenyző termékek fejlesztésére és terjesztésére való felhasználásának az engedélyezését. A Bizottság korrekciós intézkedésként kötelezte a Microsoftot, hogy tegye hozzáférhetővé minden olyan vállalkozás részére, amely munkacsoportszerverekhez való operációs rendszereket kíván fejleszteni és forgalmazni a kliens-szerver, valamint a szerverek közötti kommunikációs protokolljainak „specifikációit”.

A második, a Bizottság által szankcionált magatartás a Windows operációs rendszer és a Windows Media Player médialejátszó közötti árukapcsolás volt. A Bizottság álláspontja szerint ez a magatartás befolyásolta a versenyt a médialejátszók piacán. A Bizottság korrekciós intézkedésként kötelezte a Microsoftot arra, hogy hozza forgalomba a Windows ügyfélszámítógép operációs rendszernek a Windows Media Player-t nem tartalmazó változatát.
2004. június 7‑én a Microsoft keresetet indított az Elsőfokú Bíróság előtt e határozat megsemmisítése, illetve a vele szemben kiszabott bírság jelentős csökkentése iránt.

Az ítélet kihirdetésére 2007. szeptember 17-én kerül sor. (T-201/04. sz. ügy)