A szabálysértési jogsegélyről szóló törvény értelmében július 15-től hazánkban is behajthatók a külföldön kiszabott bírságok. A most életbe lépett jogszabály a 70 euró összérték feletti büntetésekre vonatkozik.

A korábbi szabályozás értelmében büntetés nélkül megúszhatta valaki a gyorshajtást egy másik tagállamban, ha a rendőrség nem állította meg és nem vasalta be azonnal a bírságot, mert az állampolgárság szerinti tagállamnak nem volt kötelessége utólag behajtani a szabálysértésért járó büntetést. Az unió e probléma kezelésére egy olyan rendeletet fogadott el, melynek értelmében a 70 eurót (kb. 17 000 Ft) meghaladó közlekedési bírságokat az EU egész területén be lehet hajtani.

Ha valaki nem fizeti ki a kirótt bírságot, akár elzárásra is ítélhetik. Főszabályként a büntetést ott kell kifizetni, ahol a kihágást elkövették, ha azonban az elkövető nem tesz eleget a fizetési felszólításnak, hazája hatóságai behajthatják a büntetést annak a tagállamnak a nevében, ahol a szabálysértés történt. A pénzbüntetés összege ilyen esetben általában a behajtó államot illeti.

Az új törvény arra is megteremti a lehetőséget – az úgynevezett eljárási jogsegély keretében – hogy a külföldi hatóság kérje a Legfőbb Ügyészségtől, hogy a magyar hatóság hallgasson meg egy tanút, szakértőt, vagy eljárás alá vont személyt, s a viszonosság alapján ugyanilyen kérésre a magyar hatóság is jogosult.

A tagállamok már korábban megállapodtak, hogy az Európai Unión belül a kölcsönös elismerés elvét kell alkalmazni mind a polgári, mind a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködésben, az igazságügyi és közigazgatási hatóságok által kiszabott pénzbüntetések ügyében, valamint az ilyen büntetéseknek a büntetés kiszabása szerinti tagállamtól eltérő tagállamban való végrehajtására is. A július 15-én hatályba lépett a szabálysértési jogsegélyről szóló 2007. évi XXXVI. törvény (Szjtv.), amely az Európai Unió tagállamaira, valamint Gibraltárra terjed ki, az uniós rendelet magyar joggyakorlatba történő átültetése.

A szabálysértési jogsegély hazánkban teljesen új jogintézmény, Magyarország eddig ilyenfajta együttműködést egyetlen tagállammal sem folytatott. A pénzbírságot kiszabó jogerős szabálysértési határozat végrehajtására átadható szabálysértésnek minősül többek között a lőfegyverrel kapcsolatos szabálysértés, a rendzavarás, a garázdaság, a természetvédelmi vagy környezetvédelmi szabálysértés, egyes szexuális szolgáltatásokkal kapcsolatos szabálysértések, a lopás, a csalás, az eltiltás alatti járművezetés, az engedély nélküli vezetés, a gépjármű közlekedéssel összefüggő okmányokkal elkövetett szabálysértés, az érvényes gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés nélküli vezetés, az ittas vezetés, a sebességkorlátozás jelentős túllépése, az elsőbbség és az előzés szabályainak megsértése, és kábítószer-rendészeti szabálysértés is.